Může se hvězdokupa změnit v galaxii?

Hvězdokupa je podobně jako galaxie seskupení hvězd, které pohromadě udržuje gravitace. V čem se tyto dva vesmírné útvary liší a může se jeden změnit ve druhý?

25.05.2024 - Michal ŠvandaHvězdokupy a galaxie, tak jak dnes rozumíme vesmírným strukturám, představují zcela odlišné objekty z hlediska různých charakteristik – a především velikostí. Proto se nezdá, že by se první zmíněné mohly měnit v druhé. Hvězdokupu tvoří relativně malý počet gravitačně vázáných stálic, jež se pohybují společně. Popsané uskupení se obvykle zformuje z téže oblasti mezihvězdného plynu a prachu, tudíž se hvězdy vzniklé v dané lokalitě pohybují ve stejném směru. 

Naproti tomu galaxie jsou mnohem větší a zahrnují podstatně více stálic. Jedná se o obrovské, gravitačně vázané struktury, s miliardami až biliony hvězd, které krouží kolem společného středu. Mohou obsahovat i další komponenty, jako temnou hmotu, a podle současného poznání sídlí v nitru všech velkých hvězdných ostrovů supermasivní černá díra. Nic však nenasvědčuje, že by snad nepravděpodobným sloučením více hvězdokup mohl vzniknout objekt s vlastnostmi galaxie.


Další články v sekci