Ozvěny Waterloo: Duel britské a německé kavalerie za světové války (2)

Když armáda císaře Viléma II. v srpnu 1914 vyrazila do útoku na západ, v její struktuře figurovaly i početné jízdní jednotky, které měly provádět zejména průzkum a obchvatné manévry. Tito muži se pak v Belgii a Francii střetli s kavaleristy, kteří na kontinentě působili jako součást britských expedičních sil.

26.04.2024 - Lukáš VisingrBritská kavalerie navazovala na opravdu dlouhou a slavnou historii, protože se ve svých tradicích odkazovala na jízdu z časů anglické občanské války (1642 až 1651), mnohých konfliktů v 18. století a samozřejmě i z četných válek britského impéria v 19. století. Vojáci královny Viktorie vedli více či méně úspěšné jízdní útoky takřka po celém světě od Krymu přes Afriku až po Indii, avšak zlom představovala druhá búrská válka (1899–1902). 

Dosud se britští jezdci většinou utkávali s protivníkem, nad nímž dominovali z hlediska výcviku, taktiky i výzbroje, zatímco Búrové se ukázali jako mnohem vyspělejší soupeři. Vyšlo najevo, že průzkumné i bojové dovednosti búrské kavalerie výrazně předstihují Brity, což platilo také o schopnostech péče o koně. Britové tudíž zaznamenali velké ztráty na lidech i zvířatech, současně však projevili ochotu učit se, protože od nepřítele přebírali stále více postupů.


Přichází změny

Druhá búrská válka každopádně těžce zasáhla dříve skvělou pověst britské jízdy, a to do té míry, že dokonce zaznívaly hlasy volající po úplném zrušení této složky a jejím nahrazení „jízdními střelci“ dle búrského vzoru. To se sice formálně nestalo, avšak pro kavalerii přišel čas velkých změn, po nichž z původní podoby z dob královny Viktorie zůstalo velice málo. Nadále platilo, že královská armáda sázela na dobrovolníky, nikoli povinné odvody, neboť preferovala důkladný výcvik a profesionální službu, což platilo tím více pro jízdu, u níž se kladl důraz na dokonalou souhru mužů a jejich zvířat. 

Kavaleristé tak pokládali koně za své nejlepší přátele a jejich potřeby kladli nad své vlastní. Věnovali jim skvělou péči a mimo boj se je snažili maximálně šetřit. Při přesunech proto často chodili pěšky, aby zvířata méně zatěžovali, a pokud se zastavili, jako první sháněli krmivo pro koně. To všechno u jiných armád nezřídka vyvolávalo údiv či posměch, na což ale Britové příliš nedbali. Dobře si uvědomovali, že se tato péče posléze mnohonásobně vyplatí na bojišti. Dosáhli tak stavu, kdy se mohli chlubit patrně nejlepšími jízdními zvířaty na světě.

Účinná taktika 

Kromě dramatického zlepšení péče o koně přinesla léta před první světovou válkou i proměny taktiky, které těsně souvisely se zaváděním opakovaček a kulometů. Britové pochopili, že útok velké formace jízdy po pláni vypadá impozantně, jenže proti moderním zbraním nemůže uspět a povede jedině k masakru. Britští kavaleristé proto byli naopak vedeni k tomu, aby se přesouvali rozptýleně a skrytě a využívali terénní prvky. Z výzbroje zmizelo v minulosti velmi preferované kopí z bambusu či jasanového dřeva. To se sice v roce 1912 do arzenálu formálně vrátilo, avšak zůstalo již pouze pomocným nástrojem a řada jednotek je do boje nebrala. 

Britská kavalerie měla napadat protivníka zejména střelbou opakovaček systému Lee-Enfield, a to jak přímo ze sedel, tak po sesednutí ze země. Za hlavní zbraň pro boj zblízka se začal považovat jezdecký meč, dle mínění Britů flexibilnější, lépe ovladatelný a pro vojáka bezpečnější než delší, ale těžkopádné kopí. Skutečnost, že královští kavaleristé chápali důležitost moderních zbraní, podtrhovala i tabulková organizace jízdního pluku. Kromě tří eskadron po čtyřech četách do něj spadalo i kulometné družstvo s dvojicí zbraní Maxim. Jízdní divize pak vedle trojice regimentů zahrnovala také dělostřeleckou baterii. 

Britská jízda tudíž sice ctila tradice, ale dokázala se adaptovat a ve své taktice kladla důraz na palebnou podporu, jež vždy provázela útoky kavalerie. Plánovači věnovali velkou pozornost také logistice, respektive zajištění životních potřeb koní i jezdců, takže do sestavy pluku vedle 518 jízdních koní náleželo i 54 zvířat pro tah povozů. Během prvních bojů v Belgii a Francii v srpnu a září 1914 navíc Britové vykázali velkou prozíravost, když na důležitých křižovatkách předem rozmístili zásoby píce. Ty pak mohla jízda podle potřeby využívat, kdežto Němci zcela chybně usoudili, že se nepřítel hroutí a jen se zbavuje zátěže.

Britský kavalerista (1914)

  • DOBA VÝCVIKU: 2 roky 
  • CELKOVÁ DÉLKA SLUŽBY: 7 roků 
  • STANDARDNÍ PUŠKA: Lee-Enfi eld SMLE No 1 Mk III ráže .303 British (7,7 mm) 
  • STANDARDNÍ KOPÍ: Cavalry Lance Pattern 1894 
  • STANDARDNÍ MEČ: Cavalry Sword Pattern 1908 
  • STAV JÍZDNÍHO PLUKU: 540 mužů a 572 koní 
  • STAV JÍZDNÍ ČETY: 33 mužů a 33 koní

Měření sil

Kavalerie britské a německé armády se poprvé střetly v polovině srpna 1914 na území Belgie nepříliš daleko od míst, kde před 99 lety stály bok po boku proti Napoleonově armádě u Waterloo. Vilémovské jízdní pluky se nacházely především na pravém křídle německé sestavy s úkolem rychle proniknout přes Belgii do severní Francie. Vojáci měli zajišťovat průzkum a případně manévry s cílem obklíčit síly Belgičanů, Francouzů a eventuálně také Britů, pokud by Albion do války skutečně zasáhl, což zpočátku nebylo vůbec jisté. 

Německý průzkum však zcela selhal, neboť generálové se příliš pozdě dozvěděli, že britské expediční síly již v napadené zemi operují. Německá jízda utrpěla značné ztráty už 12. srpna při neúspěšném útoku proti belgické obraně a posléze při několika střetnutích s britskou kavalerií, například 22. srpna u Casteau či 7. září u Le Montcel. Obecně se projevilo, že nepřítel disponuje lepším výcvikem a taktikou, protože dokázal efektivně zkombinovat nasazení střelných a chladných zbraní, zatímco útoky císařských kopiníků proti opakovačkám a kulometům žalostně selhávaly. Roli hrála i kvalita péče o koně, jelikož německá zvířata byla těžce vyčerpaná dlouhými přesuny v horkém počasí a nemohla podávat potřebné výkony. Z výše psaného vyplývá, že jasným vítězem duelu se stávají britští kavaleristé. 

V dalších fázích války Britové kavalerii nadále nasazovali, jestliže se objevily vhodné podmínky, a proto úspěšné jízdní útoky proběhly dokonce ještě při průlomu Hindenburgovy linie v roce 1918. Německá jízda pak poměrně úspěšně bojovala na východní frontě, jenže na západní už se ve své původní podobě uplatnila minimálně. Koně byli třeba především k tažení děl a generálové potřebovali pěchotu, takže mnohé jízdní pluky přišly o zvířata a muži museli nastoupit do zákopů.


Další články v sekci