Poblíž legendárního Armageddonu byl objeven velký legionářský tábor

U významné izraelské archeologické lokality Tel Meggido – biblického Armageddonu se nacházejí pozůstatky rozsáhlého vojenského tábora, kde sídlili vojáci římské legie

20.02.2024 - Stanislav MihulkaŘímská legie VI Ferrata, čili „Železná“ či „Obrněná“ byla vytvořena v Předalpské Galii v roce 52 před naším letopočtem Gaiem Juliem Caesarem. Téhož roku se zapojila do klíčové bitvy o Alesii, která vedla k vítězství Caesara v Galii. Ve čtyřicátých a třicátých letech před naším letopočtem legie VI Ferrata bojovala v řadě bitev občanské války na sklonku Římské republiky. V bitvě u Aktia (31 př. n. l.) utrpěla na straně poraženého Marka Antonia těžké ztráty a následně byla odeslána do Judey.

Izraelští archeologové nedávno objevili rozsáhlý římský tábor zmíněné legie, který pojmul až pět tisíc legionářů. Nachází se poblíž významné, a také působivé archeologické lokality na pahorku Tel Megiddo v severním Izraeli. Dlouho před příchodem římských vojsk tam bývalo město Meggido. Toto místo bývá ztotožňováno s biblickým Armageddonem, kde se má podle knihy Zjevení odehrát poslední bitva na konci světa.

Tábor legie VI Ferrata

Podle odborníků jde o největší tábor římských legií, který kdy byl v Izraeli objeven. Provincie Judea byla připojena k Římu v roce 6. našeho letopočtu. Objevený tábor byl využíván legionáři legie VI Ferrata zhruba od roku 120 do roku 300 našeho letopočtu. Tábor se podle archeologů rozkládal na ploše 550 × 350 metrů a vedly do něho dvě cesty.

Na území Izraele existovaly i další tábory římských jednotek, šlo ale vesměs o dočasné tábory vzniklé za účelem konkrétní operace nebo tábory pomocných jednotek,“ uvádí vedoucí vykopávek Yotam Tepper z Izraelského památkového úřadu. „Žádný z nich se nedá srovnat se zmíněným velkým táborem u pahorku Tel Meggido.

Vykopávky v bývalém legionářském táboře stále pokračují. Archeologové na místě nalezli celou řadu nejrůznějších artefaktů, včetně mincí, kusů zbraní, keramických a skleněných střepů, a také velké množství keramických střešních tašek. Některé z nalezených tašek na sobě přímo nesou značku legie VI Ferrata. Legionáři je nepoužívali jen na střechy, ale také jako dlaždice nebo k obložení zdí.


Další články v sekci