Proč jsou sluneční erupce o tolik teplejší než povrch Slunce?

Solární erupce utváří plazma s teplotou přesahující deset milionů stupňů. Na povrchu Slunce ale dosahuje teplota „jen“ zhruba 5 600 °C. Proč jsou erupce o tolik teplejší?

18.05.2024 - Michal ŠvandaErupce na Slunci bývají vyvolány explozivním přepojením neboli rekonexí indukčních čar v silných lokálních magnetických polích, která často souvisejí s výskytem slunečních skvrn. Při daném procesu se energie nahromaděná v magnetickém poli prudce uvolňuje: Během pár desítek minut se přitom může jednat až o 10²⁵ J v poměrně malém prostoru.

Následkem bývá ohřev plynu v místě rekonexe až zhruba na deset milionů stupňů, což o více než tři řády překonává teplotu slunečního povrchu. Takto zahřáté plazma se mění v intenzivní zdroj rentgenového a ultrafialového záření, v regionu vznikají přehřáté částicové svazky a šíří se do hlubších vrstev sluneční atmosféry – ale také pryč od hvězdy do meziplanetárního prostoru.


Další články v sekci