S penězi na poštu: První poštovní spořitelna u nás vznikla před 140 lety

Výročí 140 let od svého založení letos slaví k. a k. Österreichische Postsparkassen-Amt – c. a k. Rakouská poštovní spořitelna. Poštovní peněžní poukázky, které tato instituce zavedla, sehrály klíčovou roli v rozvoji platebního styku na území Rakousko-Uherska

02.12.2023 - Pavel JuříkIniciátorem založení instituce se stal rakouský ekonom Georg Coch (1842–1890). V roce 1880 z podnětu ministra obchodu navštívil Anglii a další státy a provedl analýzu poštovních spořitelen v Evropě. Napsal o nich zprávu „Poštovní spořitelny v Anglii, Belgii, Holandsku a Francii s ohledem na Rakousko“. Poštovní spořitelna pak zahájila provoz 12. ledna 1883 v síti více než 4 000 pošt v takzvaném Předlitavsku a Coch se stal jejím generálním ředitelem. Svým klientům nabídla jednoduché a srozumitelné produkty – vkladní knížky, běžné účty a poštovní poukázky. U veřejnosti se proto stala oblíbenou a výší vkladů se stala zdaleka největší bankou v císařství.

Již za sedm týdnů od zahájení provozu měla spořitelna téměř 200 000 vkladních knížek. Ale průměrná výše vkladu byla jen čtyři zlaté, a tak Georg Coch musel stanovit minimální výši vkladu na 100 zlatých. Současně ale poštovní spořitelna zavedla bezhotovostní převody mezi jednotlivými účty kdekoli na území monarchie. Ty se díky husté síti pošt a nízkým cenám staly dostupné živnostníkům, podnikatelům, městským a obecním úřadům.

Nakonec poštovní spořitelna zavedla i převody na účtu u bank a mezinárodní převody na účtu u vybraných poštovních spořitelen a dalších peněžních ústavů. Model šekových účtů c. a k. Poštovní spořitelny se stal vzorem pro další země (např. Švýcarsko, Německo, Japonsko) a po roce 1918 jej převzal i Poštovní úřad šekový Republiky československé.  


Další články v sekci