Krok za krokem: Jak se stát příslušníkem Francouzské cizinecké legie

Láká vás lesk i tradice Francouzské cizinecké legie a uvažujete o vstupu do jejích řad? Sepsali jsme základní požadavky, ale i rady a tipy, které vám mohou pomoci při rozhodování i přípravě na váš „den D“. Zvládli byste ale následný výcvik?

28.05.2017 - Miroslav MašekLegio Patria Nostra (tedy Legie je naše vlast) – tak zní neoficiální heslo Francouzské cizinecké legie, elitní vojenské jednotky s tradicí od roku 1831. Vyjadřuje se v něm bezvýhradné sepětí všech legionářů-dobrovolníků jak při plnění bojových úkolů, tak během samotné služby, a to bez ohledu na původ či společenské postavení.

Úvodní papírování

Jednotka přijímá pouze přísně prověřené rekruty, kteří splní stanovená administrativní, fyzická i lékařská kritéria. Nejprve se ale musí osobně zaregistrovat v  některém informačním centru (Poste d'information, PILE ve velkých francouzských městech) či náborovém středisku (Centre de présélection, CP) v Aubagne.

Zájemce o službu se hned na úvod musí poprat s  „úředním šimlem“, neboť veškeré úřední formality nutné pro vstup na francouzské území (víza, povolení k pobytu a podobně) si vyřizuje sám a na vlastní náklady. Při samotném nástupu do výběrového řízení s sebou má mít jen menší hotovost. Přijímací komise legie vyžaduje od každého zájemce detailní osobní údaje. Pokud se hlásíte jako český občan, pak se prokážete občankou či cestovním pasem. Předložte i povolení k pobytu, oddací list nebo fotokopii „livret de famille“ (výpisu z  matriky), čímž dáte najevo snahu vystupovat co nejotevřeněji. Pro urychlení administrativních úkonů doporučují legionáři přiložit také rodný list, respektive jeho přeloženou a  ověřenou kopii mladší šesti měsíců.

Mladíci i vyzrálí muži

Ohledně vzdělání není třeba dokládat žádný konkrétní dosažený stupeň odborné způsobilosti. Jedinou dovednost, na které budou komisaři trvat, představuje psaní a plynulé čtení v mateřském jazyce uchazeče, což může znamenat problém třeba pro některé mladíky původem z chudých afrických států. Samozřejmě i zde platí: Čím víc toho kandidát zná a umí, tím lépe.

Vítané jsou řemeslné, stavební či IT profese, oceňují se různé odborné kurzy – od zdravotnických po potápěčské. Vezměte si proto všechna osvědčení o absolvovaných kurzech, řidičské či zbrojní průkazy, ale třeba i průkaz vůdce malého plavidla, případně letecká osvědčení a licence.

Čím víc průkazek a vysvědčení vylovíte z kapes, tím lépe! Určitou výhodu představuje také znalost francouzštiny, avšak není to povinnost. Striktně je naopak stanoven věk uchazeče, který se musí vejít do rozmezí 17,5 let až 39,5 let. Pokud uchazeč ještě nedosáhl 18 let, trvají legionáři zpravidla na předložení ručně psaného a  následně podepsaného souhlasu obou rodičů, případně zákonných zástupců. Tento dokument navíc musí nést razítko úředního ověření (třeba na ambasádě) a rovněž obsahovat fotokopii průkazů totožnosti rodičů. A aby to nejmladší zahraniční zájemci měli ještě o něco složitější, musejí všechny zmíněné dokumenty dodat přeložené do francouzštiny, a to certifikovaným odborníkem.

Pokračování: Jak se stát příslušníkem Francouzské cizinecké legie: Zdravotní způsobilost

Pryč jsou doby, kdy se v řadách legie ukrývali nejrůznější dobrodruzi žijící na hranici zákona či dokonce kriminální živly nejtěžšího kalibru. Ještě nedávno přitom platilo, že uchazeče s odhaleným „škraloupem“ sice komise rázně odmítla, avšak tento muž poté svobodně odešel nikým a  ničím neobtěžován. Dnes už jej ruka zákona ale dostihne i v samotné legii, neboť francouzští politici tlačení veřejností prosadili povinnost takové jedince bez váhání vydávat orgánům činným v trestním řízení. Shrnuto a podtrženo: U této jednotky se bez čistého trestního rejstříku neschováte.


Další články v sekci