V hrobech doby kamenné byly objeveny přívěsky vyrobené z lidských kostí

Dávní lidé v oblasti Oněžského jezera byli pohřbíváni s ozdobami, z nichž některé byly vyrobené z lidských kostí

10.07.2022 - Stanislav MihulkaV průběhu historie dostávali zemřelí lidé na svou poslední cestu rozmanitou výbavu. Když odborníci zkoumali hroby z doby kamenné na malém ostrově Jižní Olenij v Oněžském jezeře na severozápadě Ruska, narazili na přívěsky vyrobené z kostí. Bylo to ale ve třicátých letech 20. století a nepodařilo se tehdy určit, z jakých kostí ozdoby pocházejí.

Finská archeoložka Kristiina Mannermaa z Helsinské univerzity a její spolupracovníci nyní prostudovali celkem 37 přívěsků z této lokality pomocí hmotnostní spektrometrie a identifikovali proteiny v použitých kostech. Zjistili, že 12 ze zkoumaných přívěsků je vyrobeno z lidských kostí. Zbývající pocházejí z kostí losů, jelenů a skotu.

Nálezy z mezolitického hřbitova

Hroby, z nichž přívěsky pocházejí, jsou součástí největšího známého hřbitova z období střední doby kamenné v severní Evropě. Vznikly přibližně 6 200 let před naším letopočtem. Na pohřebišti archeologové narazili na 177 hrobů, přičemž přívěsky z lidských kostí se nacházely ve třech z nich.

Dva přívěsky vyrobené ze stejné lidské stehenní kosti. (foto: Kristiina Mannermaa, CC BY 4.0)

Nalezené ozdoby z kostí jsou nápadně hrubě opracované, což badatele překvapilo. Není podle nich jasné, proč lidé, kteří dokázali velmi precizně zpracovat kosti, například do podoby figurek nebo zbraní, nosili tak málo opracované kusy lidských kostí působících nedodělaným dojmem.

Velmi zajímavé je i to, že přívěsky z lidských a zvířecích kostí jsou prakticky stejně zpracované a bez detailních analýz je nelze rozeznat. „Skutečnost, že přívěsky z lidských kostí nejsou nijak zvýrazněné oproti „zvířecím“ přívěskům, naznačuje, že v době kamenné se světy lidí a zvířat do značné míry prolínaly,“ vysvětluje Kristiina Mannermaa.

TIP: Záhada římských hrobů: Proč v Británii pohřbívali nebožtíky s useknutou hlavou?

Autoři studie připomínají, že používání lidských kostí k výrobě nástrojů nebo šperků bylo dříve často spojováno s kanibalismem. V tomto případě ale žádný z nalezených artefaktů nevykazuje zjevné známky po odstraňování masa. I přes absenci důkazů tak podle vědců kanibalismus nelze potrdit, ale ani zcela vyloučit.


Další články v sekci