Záhada římských hrobů: Proč v Británii pohřbívali nebožtíky s useknutou hlavou?

Na Knobb's Farm ve Velké Británii bylo v posledních letech objeveno 17 hrobů s ostatky lidí s useknutou hlavou. Podobné pohřební praxe jsou známé i z jiných koutů ostrovní země. Kdo jsou nalezení nebožtíci a proč je pohřbili s hlavou u nohou?

10.06.2021 - Stanislav MihulkaV britském Cambridgeshire, na lokalitě zvané Knobb's Farm, bylo v nedávných letech objeveno celkem 52 hrobů z časů římské říše, tedy zhruba z 3. až 4. století našeho letopočtu. Devět mužů a osm žen starších 25 let tam bylo pohřbeno s useknutou hlavou. Archeologové, kteří ostatky nalezli, se domnívají, že by mohlo jít o popravené zločince, většina odborníků s tím ale nesouhlasí.

Objevitelé hrobů zdůrazňují, že mrtví pocházejí z doby, kdy se v římské říši, která již v té době byla v citelném úpadku, podstatně zpřísnily tresty a dramaticky narostl počet hrdelních zločinů. Nicméně zmíněné pohřby na Knobb's Farm jsou opravdu zvláštní. V řadě případů byl člověk uložen do hrobu s uťatou hlavou a vloženou mezi nohama. V místě, kde obvykle bývá hlava, měl umístěnou keramickou nádobu. Zvlášní je i skutečnost, že dotyční byli často pohřbeni v poloze na břiše.

Záhadné pohřby v Británii

Podle odborníků existuje celá řada znamení, že nejspíš nešlo o popravené zločince. Na Knobb's Farm bývalo logistické centrum římské armády, zatímco popravy se obvykle odehrávaly ve velkých sídlech. Popravy byly v té době veřejným projevem a fungovaly i jako výstraha. Ani výbava hrobů neodpovídá zločincům. Nalezlo se v nich mnoho předmětů, včetně cenných věcí, což podle odborníků nenahrává teorii o popravených zločincích. Někteří dekapitovaní mrtví jsou navíc uloženi v rakvích, což by bylo v případě zločinců velice zvláštní. Stejně tak nejspíš nešlo o otroky.

TIP: Zvláštní nález: Na pohřebišti v Británii objevili ostatky dvakrát zabitého válečníka

Pro odborníky představují hroby z Knobb's Farm záhadu a jednoznačné vysvětlení nemají. Podobných hrobů s ostatky dekapitovaných známe z římské říše více, přičemž prakticky všechny pocházejí z území Británie. Není jasné, zda šlo o popravy z moci římského práva nebo třeba popravy v jurisdikci lokální spravedlnosti. Zvláštní je i velký počet žen mezi těmito pohřbenými. Snad to souvisí s tím, že v římské říši té doby ženy často čelily nařčení z čarodějnictví nebo cizoložství, což oboje mohlo být posouzeno jako hrdelní zločin.


Další články v sekci