Inteligentní straky: Zrcadlo je nenapálí

Schopnost vyhodnotit odraz v zrcadle jako sebe sama považovali vědci u zvířat vždy za vyspělou poznávací schopnost, která byla dosud prokázána pouze u velkých opic, delfínů a slonů. Nyní ji vědci potvrdili i u strak.

26.06.2022 - Jaroslav PetrPsycholog Helmut Prior a jeho kolegové z Goethovy Univerzity ve Frankfurtu prokázali, že schopnost sebeuvědomnění mají i straky, jejichž mozek je zcela jinak strukturován než mozek savců. Celkem pět vybraných ptáků podstoupilo test v kleci se zrcátkem. V prvním kole jim byly přilepeny křiklavě zbarvené samolepící značky na místo, které mohly vidět pouze v zrcadle – těsně pod zobák. Při pohledu na svůj odraz se straky snažily samolepku pomocí zobáku a drápů odstranit. Když se jim to podařilo, zase se uklidnily.

Ve druhém kole byly strakám na stejné místo připevněny černé samolepky, které nebyly na tmavém peří vidět. Straky se značek zbavit nesnažily, protože je neviděly v zrcadle. Jednoduchým pokusem se tak prokázalo, že tito ptáci nepovažují svůj odraz v zrcadle za jiného jedince a že přítomnost samolepek na svém peří necítí.

TIP: Schopnost sebeuvědomnění u zvířat: Vidím se, tedy jsem!

Studie Helmuta Priora přinesla překvapivé zjištění, že vlastní obraz na lesklé ploše dokážou rozpoznat i zvířata, kterým chybí neokortex, což je vývojově nejmladší část mozku, zodpovědná za rozum a logickou analýzu. Zdá se tedy, že pokročilé poznávací schopnosti se mohly rozvinout v samostatných vývojových liniích zcela nezávisle a odlišným způsobem, stejně jako se u savců a ptáků vyvinul mozek s rozdílnou strukturou. Další studie se pokusí ukázat, jak přesně tyto rozdílně strukturované typy mozku dospěly ke stejným schopnostem.


Další články v sekci