Jeden den ve městě: Jak žila raně novověká centra?

Jak vlastně žila raně novověká města? Zkusme se podívat, jak zde vypadal běžný den

19.10.2016 - Zdeněk ŠašinkaRáno za rozbřesku se otevřely městské brány, které po celou noc oddělovaly město od venkova. Hradby ovšem nebývaly v nejlepším stavu, v mírových dobách – a ty české země prožívaly – sloužily dokonce jako zdroje stavebního materiálu. Příkopy se zase hojně využívaly jako skládky a mnohdy byly zcela zanesené odpadky.

Od rána do večera

Do města přicházeli venkované se svými výrobky na trh. Větší města měla oddělené specializované trhy, třeba Praha se chlubila trhem Senným, Koňským, Dobytčím, Kurným a Uhelným, v menších městech se trhy konaly jen pár dní v roce. Zatímco do města směřovali prodejci, ven z něj proudili nádeníci, aby se postarali o pozemky za hradbami.

Všechna města si uchovávala částečně svůj zemědělský charakter. Pasáci hnali po ulicích stáda prasat či skotu, o čistotu na ulicích se nikdo příliš nestaral, a tak se i na výjimečně dlážděných ulicích často válely kupky hnoje. Města neměla kanalizaci a domy byly většinou vybaveny zahradními latrínami. V noci se používaly nočníky a obsahy těchto „nádob nočních“ se vylévaly z oken stejně jako veškerá špinavá voda. Dlážděných ulic, jak už jsme naznačili, mnoho nebylo, dokonce ani v Praze ne, většinou měly podobu jakýchsi úvozových cest, při sebemenším dešti podmáčených a plných bláta. V takovém nepořádku se výborně dařilo krysám a s nimi spojeným původcům moru.

TIP: Ta naše hospoda, odshora, odspoda...aneb Historie krčem ve středověku

Přes den samozřejmě řemeslníci pracovali, přičemž některá řemesla byla pro okolí značně nepříjemná. Proto se je městské rady snažily soustředit do jednoho místa. Příkladem jsou třeba kovářská řemesla spojená s nebezpečím požárů nebo jirchám vydělávající kůže a páchnoucí močovinou. Se západem slunce život ve většině měst skončil, osvětlení neexistovalo, snad jen kolem šlechtických paláců. Každý, kdo v noci potřeboval ven, se musel vybavit lucernou nebo loučí. Život pulsoval jen v krčmách nebo v hampejzech. Větší města měla v noci problém se zločinností. 


Další články v sekci