Kambrická exploze života se projevila až hluboko v zemském plášti

Prudký rozvoj života na počátku prvohor ovlivnil izotopové složení diamantů, které vznikly o 300 milionů let později

16.03.2022 - Stanislav MihulkaPřibližně před 541 miliony let došlo na samotném počátku prvohor k prudkému rozvoji života na Zemi. V té době se například objevila celá řada živočišných kmenů, které dnes známe, a další významné skupiny organismů. Byl to začátek období kambria a této události se podle toho říká „kambrická exploze“.

Andrea Giuliani ze švýcarské Spolkové vysoké technické školy v Curychu a jeho spolupracovníci nedávno zjistili, že tato exploze života zanechala stopy i tam, kde to nikdo příliš neočekával – hluboko v zemském plášti. Badatelé prostudovali vzácné horniny zvané kimberlity, v nichž se nalézají diamanty. Tyto horniny vznikají hluboko v zemském plášti. Když se dostanou k povrchu, představují pro nás nejen cenný zdroj diamantů, ale také informací o tom, co se děje v plášti.

Uhlík v diamantech

Giulianiho tým analyzoval složení uhlíku v celkem 144 vzorcích kimberlitu, které byly odebrány na 60 lokalitách po světě. Geologové si doposud mysleli, že složení izotopů uhlíku, který je obsažen v diamantech z kimberlitu, se v průběhu stovek milionů let pozemské historie příliš nemění.

TIP: Titanokorys: Slavné naleziště z počátku prvohor vydalo nové monstrum

Výzkum ale ukázal, že v kimberlitu, který vznikl asi před 250 miliony let a mladším, došlo k výraznému posunu poměru izotopů uhlíku. To zhruba odpovídá době, kdy se do hlubin zemského pláště dostaly sedimenty z období kambrické exploze, které byly ovlivněny masivní přítomností života.

„Tato pozorování potvrzují, že biogeochemické procesy na zemském povrchu mají dalekosáhlý dopad, až do hlubin zemského pláště. Ukazuje se, že cykly uhlíku na zemském povrchu a v hlubinách jsou těsně propojené,“ uvádějí autoři studie.


Další články v sekci