Narodil se zakladatel genetiky Gregor Johann Mendel
Zhoršující se finanční podmínky přiměly nadějného žáka ke vstupu do augustiniánského kláštera. Právě tam získal vynikající zázemí pro další studium. A tak Brno stvořilo zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela, který přišel na svět 20. července 1822 v Hynčicích. 

TIP: Vynálezy, které lidé nechtěli: Příliš revoluční geny Mendela

Budoucí opat brzy objevil lásku k botanice a ve své vědecké práci se zaměřil na hybridizaci rostlin. Na základě křížení převážně dvou botanických druhů - hrášku a jestřábníku, formuloval zákony dědičnosti, které jsou s jeho jménem spojeny dodnes.


Další články v sekci