Překvapivá souvislost: Tvar vajec zřejmě souvisí s letovými schopnostmi ptáků

Všimli jste si, že některá ptačí vejce jsou dokonale eliptická a u jiných je jeden konec protaženější než druhý. Obojí tvarování má svůj praktický důvod...

06.03.2024 - Zuzana TeličkováZoologové již dlouho touží rozluštit zákonitosti tvaru ptačích vajec. Rozlišují přitom dva základní tvary: Eliptická vajíčka, která jsou na obou koncích protažená a kulatá a tzv. asymetrická, u nichž je jeden konec špičatější než druhý. Jedna z nejrozšířenějších teorií tvrdí, že zásadní vliv na tvar má místo, kde daný druh hnízdí. Ptáci hnízdící na útesech nebo jiných vyvýšených místech, by měli podle tohoto konceptu asymetrická vajíčka, která se koulejí po kruhové trajektorii a nevypadnou tak ven z hnízda. Eliptická vejce se naproti tomu lépe shlukují, což poskytuje možnost kvalitnější inkubace. Mezinárodní tým biologů vedený vědci z Princetonu a Harvardu ovšem před časem přišel na jiné vysvětlení. Podle něj je tvar vajíček závislý na tom, jak dobrými letci daní ptáci jsou.

Letci volí asymetrii

Výzkumníci nejprve vyvinuli speciální program, který vyhodnocoval naskenované snímky 50 000 vajíček celkem 1 400 rozličných ptačích druhů a určoval, zda jsou spíše eliptická, nebo asymetrická. Dále se zoologové snažili najít nějakou souvislost mezi tvarem vajíček a dalšími ptačími parametry. Objevili pozoruhodnou korelaci s tzv. „hand-wing“ indexem, jenž určuje, jak moc špičatá jsou ptačí křídla, potažmo jaké jsou letecké schopnosti ptáků. Ptáci podnikající delší a častější lety mají přitom vyšší hodnoty indexu.

Členové týmu zjistili, že druhy, které se pohybují v menším teritoriu nebo vůbec nemigrují, mají eliptická vejce. Lepší letci naproti tomu kladou vajíčka asymetrického tvaru.

„Aby si udrželi štíhlá těla, vytvářejí migrující ptáci asymetrická vajíčka. Mohou tak maximalizovat celkový objem, aniž by se zvýšil průměr vajíčka, což je v úzkých vejcovodech výhoda,“ okomentovala interpretaci výsledků profesorka Mary Caswell Stoddardová, vůdčí postava celé studie. Vědci ovšem zdůraznili, že pro potvrzení závěrů bude potřeba provést ještě další měření, aby se vyloučila náhodná shoda mezi výše popsanými parametry.


Další články v sekci