Samice skokanů hlava nebolí: Pokud se nechtějí pářit, předstírají vlastní smrt

Lechtivé experimenty se skokany hnědými odhalily, že samice tohoto druhu využívají zajímavé strategie, pokud se chtějí vyhnout nežádoucímu sexu.

15.10.2023 - Stanislav MihulkaI když to tak možná na první pohled nevypadá, rozmnožování je v přírodě často velmi riziková záležitost. Účastníci tohoto aktu mohou ohrozit své zdraví a někdy riskují i vlastní život. Pokud je nezahubí jejich vlastní partneři, mohou padnout za oběť predátorům, kteří využijí menší ostražitosti pářícího se páru. Jako užitečné se tak jeví strategie, díky nimiž se lze nechtěnému sexu vyhnout.

Německá zooložka Carolin Dittrichová z Muzea přírodní historie v Berlíně a její kolega Mark-Oliver Rödel prozkoumali v laboratoři sexuální chování u nás dobře známého skokana hnědého (Rana temporaria) a odhalili tři strategie, které využívají samice skokanů, aby se vyhnuly nechtěnému sexu.

Sexuální zvláštnosti skokanů

Prvním trikem, který samice skokanů používají je vymanění se – samice se otáčením těla snaží vyprostit ze sevření sexuchtivého samce. Druhou strategií je odmítavé kvákání, jímž samice napodobují zvuky samce. Když ani jeden z těchto pokusů samce neodradí, předstírají samice skokanů vlastní smrt. Výsledky zajímavého výzkumu zveřejnil odborný časopis Royal Society Open Science.

Statisticky nejčastějším trikem skokaních samic je útěk (vymanění se), který badatelé zaznamenali v 83 % případů. Téměř v polovině případů (48 %) se samice skokanů pokusily napodobit kvákání samce a ve 33 % předstíraly smrt. Experimentu se zúčastnilo 54 samic, přičemž 25 z nich se díky některé z popsaných strategií podařilo vyhnout páření.

TIP: Smrt za odbyté dvoření: Drsná pravidla pavoučího sexu

Odborníci se až doposud domnívali, že role samic je při rozmnožování skokanů a dalších druhů žab spíše pasivní. Experiment ale ukazuje, že samice jsou mnohem aktivnější než se zdálo a mohou samce odmítnout. Jak badatelé zjistili, zmíněné tři strategie, tedy vymanění, odmítavé zvuky a předstírání smrti, využívají spíše menší a mladší samice skokanů, které z nějakého důvodu nemají zájem o páření s dotyčným samcem. V budoucnu hodlají vědci ověřit, zda a do jaké míry se toto chování vyskytuje i u skokanů ve volné přírodě. 

Když se páří skokani

Skokani se rozmnožují časně zjara na „sexuálních večírcích“, jichž se účastní větší množství samců i samic. Samec obvykle vyšplhá na záda samice a uchopí ji v pro žáby typickém typickém sexuálním objetí zvaném amplexus. Samec při něm přidržuje samici předníma nohama a oplodňuje vajíčka, která samice klade. Jde tedy o vnější oplození, které se odehrává mimo tělo samice.


Další články v sekci