Smrtelná bledost: Proč koráli blednou?

07.09.2020 - Nikol PatíkováSnímky blednoucích korálových útesů nám připomínají drastickou klimatickou změnu, stejně jako znečišťování oceánů a ovzduší. Když se koráli musejí vypořádat s náhlým výkyvem teploty či kyselosti vody, ztrácejí původní barvu. Blednutí značí pohotovostní strategii, kdy se snaží bojovat s rychlými proměnami svého prostředí. 

TIP: Katastrofa: Letecký průzkum odhalil rozsah blednutí Velkého bariérového útesu

Zbarvení korálů vzniká díky symbióze s malými řasami, jež nacházejí úkryt v jejich tkáních a naopak jim poskytují potravu. Jakmile však koráli čelí stresu z výše zmíněných důvodů, řasy je opustí, takže tito mořští bezobratlí ztratí pigment – i zásoby. Zůstávají tudíž oslabení a náchylní k onemocnění. Za posledních pět let zbledl Velký bariérový útes v Austrálii již třikrát, a to kvůli emisím skleníkových plynů. I kdyby se globální oteplování omezilo na 1 °C, lze očekávat zánik 70–90 % korálových útesů.


Další články v sekci