Španělští archeologové objevili uprostřed lesů mohutnou pevnost z 5. století

Laserový systém LIDAR přispěl k nečekanému objevu mohutné raně středověké pevnosti na severozápadě Španělska

14.02.2023 - Stanislav MihulkaArcheologové v severozápadním Španělsku zažili velké překvapení, když při pátrání po keltských opevněních doby železné v hustém lese narazili na doposud neznámou pevnost z 5. století našeho letopočtu. K objevu významnou měrou přispělo snímkování laserového systému LIDAR, který „vidí“ i pod vegetaci a dokáže zviditelnit dávno ztracené struktury.

Objevená pevnost se nachází v lokalitě Castro Valente v oblasti Galicie, asi 16 kilometrů jihovýchodně od metropole Galicie a slavného poutního místa Santiago de Compostela. Pevnost je obehnaná mohutnou obrannou zdí a podle archeologů je na ní patrné, že nejde o stavbu z doby železné. Je příliš velká a při její stavbě byly použity postupy, které v době železné ještě nebyly dostupné. Objevená pevnost se rozkládá na ploše okolo 10 hektarů, tvoří ji mohutná zhruba 1 200 metrů dlouhá zeď a 30 věží.

Pevnost z počátku středověku

Archeologové se původně domnívali, že jde o jedno z keltských opevnění. Keltské kmenové svazy Gallaiciů a Asturů v této oblasti totiž v době po 9. století před naším letopočtem vytvořily kulturu Castro, které zahrnovala kromě Galicie i území severního Portugalska, Asturie a západní části Kastilie a Leonu. Celá Galacie je posetá podobnými keltskými opevněnými oppidy a hradišti.

LIDAR snímek raně středověké pevnosti v Castro Valente. (foto: Castelos no AireCC BY 4.0)

Castro Valente ale není tento případ. Rozvržení pevnosti, její konstrukce a také doprovodné archeologické nálezy ukazují, že tato pevnost byla vybudována až poté, co Římská říše ztratila kontrolu nad tímto územím. Počátkem  5. století bylo Španělsko, tehdy Hispánie, zaplaveno Germány.

TIP: Laserová archeologie: Vědci zmapovali 100 kilometrů dlouhou silnici Mayů

Galicie byla v té době obsazena kmenovým svazem Svébů, k nimž mimo jiné patřili i Markomani a Kvádové, známí i ze střední Evropy. Rozhodně muselo jít o neklidné časy a tehdejší obyvatelé Galicie vybudovali pevnost kvůli zajištění bezpečí.

Domníváme se, že místní vládci Galicie potřebovali nástroje k vyjádření své moci,“ popisuje archeolog Fernández-Pereiro z britské University College London a španělské Univerzity v Santiago de Compostela. „Tím si zajistili kontrolu nad tímto územím v nebezpečné době přechodu ze starověku do raného středověku.


Další články v sekci