V boji proti invazivním rybám pomáhají robotické ryby

Gambusie komáří je drobná sladkovodní rybka, která původně žila pouze v některých řekách USA a v Mexiku. Pro svou žravost zaměřenou na komáří larvy byla především v první polovině 20. století vysazena v mnoha částech světa, aby pomohla redukovat výskyt komárů zejména v malarických oblastech. Nebylo to vždy šťastné řešení …

06.09.2021 - Zuzana TeličkováNěkde znamenalo vysazení gambusie komáří (Gambusia affinis) úspěšný krok, ale často se ukázalo, že gambusie dokáže stejně dobře likvidovat komáry, jako populace původních sladkovodních ryb. Dnes je považována za jeden z nejagresivnějších invazivních druhů. Snahy omezit populace gambusií vedly k použití jedů a různých pastí, ale ukázaly se být buď neúčinné, nebo stejnou měrou jako gambusie poškozovaly i další organismy. 

Zcela nový přístup k redukci přemnožených rybek zvolil interdisciplinární (spojující vědce z více oborů) tým vedený profesorem Mauriziem Porfirim z newyorské NYU Tandon School of Engineering. Vědci vyvinuli robotickou rybu, která svou podobou i způsobem pohybu věrně napodobuje okounka pstruhového (Micropterus salmoides), jenž je hlavním predátorem gambusií. Po dobu šestí týdnů výzkumníci vypouštěli rybího robota do nádrže s gambusiemi. „Setkání“ trvala vždy 15 minut a opakovala se pouze jednou za týden.

TIP: Ryby pod napětím: Paúhoř elektrický dokáže vygenerovat až tisíc voltů

Vědci sledovali chování gambusií v přítomnosti domnělého predátora a zaznamenali zvýšené stresové reakce. Navíc zkoumané rybky každý týden vážili a měřili a zjistili u nich úbytek na váze. Zdá se být tedy prokazatelné, že robotický okounek vyvolal v gambusiích takový stres, jenž by mohl vést k jejich oslabení, potažmo větší zranitelnosti a tím pádem i redukci populací. Mohlo by jít o krok správným směrem, ale zatím není vůbec jasné, jak budou na robotickou rybu reagovat volně žijící gambusie a zda u nich dlouhodobě vyvolá stejnou reakci jako u rybek v experimentálním prostředí.


Další články v sekci