Ve znečištěných řekách se pstruzi stávají závislými na pervitinu

Kromě hnojiv, pesticidů a léků působí na vodní organismy i drogy, které se v hojném množství dostávají do odpadních vod

09.07.2021 - Stanislav MihulkaVodní prostředí na Zemi je dlouhodobě znečišťováno odpadními vodami, které obsahují rozmanité produkty lidské činnosti. Je mezi nimi i mnoho biologicky aktivních chemikálií, jako jsou hnojiva, pesticidy, léky nebo drogy. O vlivu takových látek na vodní organismy toho přitom stále víme jen málo.

Pstruzi na „perníku“

Pavel Horký z Karlovy univerzity v Praze vedl mezinárodní tým odborníků s významnou českou účastí, který zkoumal vliv pervitinu, tedy nelegální, ale ve střední Evropě hojně užívané stimulující drogy, na pstruhy obecné. V rámci výzkumu choval po dobu 8 týdnů pstruhy v nádrži, kde byla koncentrace pervitinu stejná jako v některých řekách. Pak těmto pstruhům dávali na vybranou – ryby si mohly „vybrat“, zda odplují do čisté vody, anebo se vrátí do vody s pervitinem.

TIP: Pod pokličkou: Jak účinkují nejznámější drogy na lidský organismus

Experimenty jasně ukázaly, že pstruzi, kteří strávili dva měsíce ve vodě s pervitinem, se vlastně stali závislými. Čtyři dny dávali přednost vodě s pervitinem před čistou vodou. Tyto ryby byly rovněž méně aktivní ve srovnání s rybami z čisté vody.

V mozku pstruhů z vody s pervitinem byly objeveny stopy pervitinu až deset dní po jejich přemístění do čisté vody. Podle Horkého představuje návyk na drogy další, poněkud neočekávaný negativní dopad civilizace na organismy v přírodním prostředí.


Další články v sekci