Jak lidé užívají drogy během pandemie? Odpověď se skrývá v odpadní vodě

Pandemie koronaviru zasáhla spotřebu klubových drog, která na řadě sledovaných míst v Evropě poklesla. Na užívání marihuany ale podle všeho nemá podstatný vliv

21.05.2021 - Stanislav MihulkaKdyž Evropu na jaře 2020 zasáhla pandemie koronaviru, ovlivnila prakticky všechny aspekty života. Užívání drog nebylo žádnou výjimkou, i když o těchto aktivitách se informace shánějí hůře než v jiných případech. Velmi užitečné jsou v tomto směru analýzy odpadních vod, které prozradí nejen to, jaké drogy se v dané oblasti užívají, ale také v jakém množství.

Evropská agentura EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) nedávno takovou analýzu uskutečnila v 82 evropských městech. Odborníci analyzovali vzorky odpadní vody odebrané mezi březnem a květnem 2020, tedy během úvodní fáze pandemie. Zaměřili se přitom na detekci MDMA, amfetaminů, pervitinu a metabolitů kokainu a marihuany.

Drogy v pandemie

Tyto analýzy probíhají již desátým rokem, takže je možné sledovat trendy v užívání drog, a teď také to, jak do nich zasáhla pandemie. MDMA čili extáze je často používaná jako „klubová“ droga. Nebylo tedy překvapením, že zhruba na polovině sledovaných míst došlo k poklesu množství užívané extáze. Nicméně, ani pandemie nic nezměnila na tom, že přeborníkem v konzumaci extáze zůstává Nizozemsko.

TIP: Evropští drogoví rekordmani: Španělsko, Británie, Belgie, Nizozemsko a Česko

Spotřeba kokainu v posledních letech neustále narůstala. Teď se ale zdá, že na řadě míst jeho konzumace stagnuje nebo dokonce klesá. Naopak užívání marihuany, které není tolik vázané na „noční život“ a kluby, podle všeho není pandemií příliš zasaženo a zůstává na vysoké úrovni, prakticky po celé Evropě. Na rozdíl od ostatních drog je marihuana užívána v podobné míře o víkendu a během týdne.


Další články v sekci