Zemřel Ferdinand II. Aragonský, nejkřesťanštější král a sjednotitel Španělska
Nikdo z aragonského panovnického domu zřejmě nepředpokládal, že jeho příslušník Ferdinand vstoupí do dějin jako nejvýznamnější člen rodu. Netušil to zřejmě ani sám Aragonec. A přesto byl v den své smrti 23. ledna 1516 považován za jednoho z největších vladařů své doby.

Základní kámen k úspěchu byl položen roku 1469, když se mladý princ oženil s dědičkou Kastilie Isabelou. Spojení dvou království sice položilo základ pro sjednocené Španělsko, nejdřív ale bylo třeba zúčtovat s odvěkými samozvanci, kteří dlouhá léta drželi významná území na Pyrenejském poloostrově.

TIP: Byl mocný rod Borgiů opravdu tak nemravný, jak nám líčí romanopisci?

Společnými silami tak manželé pokračovali v reconquistě, která měla sjednotit celou zemi pod patronátem křesťanské víry. Tento úkol katolická veličenstva splnila v roce 1492, kdy padla poslední maurská pevnost Granada. Úspěch vládní politiky, který zaznamenal ohlas na celoevropské scéně, dovršili Ferdinand s Isabelou ziskem území v Novém světě, který Španělsko katapultoval mezi přední velmoci. Svým nástupcům přenechal Ferdinand mocnou říši, jejíž věhlas měl v budoucnu zažít nečekaný vzestup. 


Další články v sekci