Zemřel průkopník kulturních dějin Jacob Burckhardt
Přestože jeho první kroky vedly ke studiu teologie, brzy se Jacob Burckhardt rozhodl změnit směr a zamířil k historii do Německa. Když 8. srpna 1897 zemřel, patřil k největším průkopníkům nového přístupu k dějinám.

Aby také ne, když v Berlíně zažil éru slavných otců dějepisu. Měl tu čest navštěvovt přednášky kapacit, jako byli Johann Gustav Droysen nebo Leopold von Ranke, který postavil historii na roveň ostatním vědám. Byly to ale návštěvy Itálie, které formovaly jeho budoucí zaměření. Především publikace věnované renesanci významně předběhly svou dobu a daly základ budoucímu pojetí studia historie. Mezi jeho nejznámější díla patří Úvahy o světových dějinách a Cicerone, umělecký průvodce po Itálii.


Další články v sekci