„Budiž zničeno tělo hříchu“: Mistr Jan Hus a kostnický koncil (2.)

24.04.2016 - Jaroslav Čechura

Nadešel 5. červen 1415. Jan byl převezen z biskupského hradu do města a zavřen ve františkánském klášteře, kde měl také veřejně vystoupit


Reklama

V klášterním refektáři jej čekali přední mužové koncilu. Kupodivu není znám průběh tohoto slyšení, proslovy, diskuse, obranná slova, to vše zanikalo ve velkém hluku. Preláti křičeli jeden přes druhého. Sboru se zdálo naprosto jasné, že před nimi stojí veliký kacíř a muž s nebezpečnými názory a myšlenkami.

TIP: Přečtěte si, jak začal Husův kostnický příběh

Přesvědčeni o vině

Hlavním protivníkem Husa při těchto slyšeních byl proslulý italský kardinál Zabarella, který spolu s Aillym a Gersonem patřil k vůdčím klerikům své doby. 7. června koncil shledal, že Hus je kacířem, mimo jiné na základě rozboru jeho knih. Ten den v podvečer stanul kazatel podruhé před koncilem, a to na pouhou půlhodinku. Na klid dohlížel – nikoli obrazně, ale energickými domluvami, případně vypovězením ze sálu – sám král Zikmund, který se snažil být neutrální. V podstatě se mu to dařilo.

V takovém prostředí největších znalců teologie své doby, navíc mužů přesvědčených o jasné vině, nemohl český reformátor dosáhnout ničeho. Stačila jedna odchylná větička, a již se na něho sesypala obvinění dokládající, že takto může hovořit jen a jen kacíř. Hus si od možnosti veřejného vystoupení tolik sliboval, ale byla to marná snaha. Zdá se, že docela výrazně přecenil své možnosti, ale i schopnosti. Navíc se na něm podepsalo i dlouhodobé věznění. Bylo jasné, že nemůže vyváznout. Poslední slyšení absolvoval Hus 8. června 1415. Stejně jako předešlého dne šlo jen o jakýsi závěr celodenního jednání komise a pléna koncilu. Tito mužové se nezabývali v podstatě ničím jiným, než aby odůvodnili Husovo kacířství.

Završení procesu

Smutné finále nastalo dne 5. července 1415, kdy byl český reformátor povolán ještě jednou před zástupce jednotlivých národů, kteří se shromáždili v minoritském klášteře. Ale všechna zdánlivě vlídná slova odmítal. I Zikmund Lucemburský začal být netrpělivý, zdálo se mu, že vše trvá již příliš dlouho. A tak i tato poslední snaha koncilu přinutit reformátora k odvolání svých bludů skončila nezdarem.

Příští den, 6. července 1415, připadl na sobotu. Všichni účastníci koncilu se shromáždili v kostnické katedrále k slavnostní schůzi, nechyběl ani král Zikmund, dokonce s odznaky své důstojnosti. Po slavnostním kázání na téma „Budiž zničeno tělo hříchu“ se oficiálně přistoupilo k dovršení Husova procesu. Byl přečten rozsudek, připravený ve dvou verzích pro případ, že by kacíř přece jen odvolal. Hus však ani v tomto okamžiku nezaváhal. A tak byl v katedrále vynesen trest smrti. Odsouzený jen dodal: „Bože všemohoucí, jaký to rozsudek proti mně jest vynesen!“ Rozsudek zněl: zbavení kněžství, prokletí a předání světskému rameni. A jeho páni se postarali o jeho konec.

  • Zdroj textu:

    Živá historie 1/2012

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Lebka dítěte hominida Homo antecessor.

Věda

K chrámu Proroka Eliáše se sbíhají hlavní ulice historického centra Jaroslavle. Centrum města je od roku 2005 součástí seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Zajímavosti
Zajímavosti

Šest cubesatových jednotek vytvoří formaci na ploše o velikosti zhruba 10 kilometrů. Společně mají pracovat jako velký a výkonný radioteleskop.

Vesmír

Přes neohrabanost a poruchovost dokázaly francouzské tanky pěchotu podpořit, ale spíše než jejich vlastní kvalita k tomu přispívalo promyšlené nasazení.

Válka

Rohy samců jsou výrazně delší a masivnější.

Příroda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907