Jan Malkaw: Ten, kterého v Kostnici neupálili

Evropské univerzity na sklonku 14. století představovaly výbušné místo, kde se střetávaly vyhraněné náboženské proudy, což nejednou skončilo zásahem inkvizice. Zatímco někteří za svůj názor zaplatili životem, jiní dokázali uniknout a pokračovat v kariéře

07.10.2019 - Tomáš KonečnýPřekvapivou paralelu k procesům s Janem Husem a Jeronýmem Pražským, pro něž inkviziční tribunál skončil hranicí, představuje soud s Janem Malkawem. Případ mistra univerzity v Heidelbergu, který doputoval před kostnický koncil jen pár týdnů po Husovi, měl nečekané rozuzlení. 

Malkaw kázal v letech 1388–1390 v Porýní proti ilegálně zvolenému papeži sídlícímu v Avignonu, proti nemravnému životu kněží i některým bodům církevní nauky. Štrasburský inkvizitor Mikuláš Böckler jej dal uvěznit a zahájil s ním proces. V roce 1392 se pak obrátil do Heidelbergu, aby teologická fakulta tamní univerzity posoudila pravověrnost Malkawových tezí. Škola proslula odmítáním nových forem zbožnosti a za herezi běžně označovala řadu lidových praktik. Mistr neměl dobré vyhlídky. 

Doktoři zasedají

Ještě téhož roku tak zasedlo osm heidelberských doktorů teologie, aby posoudili žádost týkající se pravověrnosti padesáti Malkawových článků. Akademici dospěli k závěru, že některé jeho názory nesou znaky hereze, za něž by měl být potrestán, bude-li je hájit.

Štrasburský biskup však z politických důvodů nařídil proces ukončit a mistra propustit. V říjnu se Malkaw formálně imatrikuloval na kolínské univerzitě, a o rok později jej dokonce jmenovali papežským kaplanem, čímž byl vyňat z podřízenosti biskupů a jejich úředníků. Posílen novými privilegii ke sloužení mší a užívání vlastních přenosných oltářů se o dva roky později obrátil do Heidelbergu k mistrům teologie, aby jej od nařčení z hereze očistili.

Pod ochranou císaře

Heidelberští teologové si nechtěli popudit inkvizitory ani papežského preláta. Proto rozhodli, že byl jejich původní výnos nezávazný a vycházel z neúplných a nepřesných informací. Nová komise poté Malkawa nařčení zbavila, načež inkvizitor Böckler rezignoval.

S očištěním mistra se však nehodlali smířit františkáni, vůči nimž Malkaw nešetřil kritikou. Jejich představitelé nález univerzity zpochybnili, a když škola stížnost odmítla, předložili věc papeži. Malkaw, jenž se stal v roce 1396 komturem řádu německých rytířů, byl předvolán před inkvizici v Kolíně nad Rýnem. S vidinou plápolající hranice však před vynesením rozsudku raději uprchl a byl exkomunikován

TIP: Osudná Kostnice: Kdo poslal mistra Jana Husa na hranici?

Přesto nad ním stáli všichni svatí: S ochranným glejtem, který si zajistil u císaře Zikmunda, dorazil roku 1415 do Kostnice a požádal o úplné omilostnění. K překvapení všech ho koncil vyslyšel a Malkaw se mohl vrátit do řádu. 


Další články v sekci