Eliška Přemyslovna: Hrdá princezna a ctižádostivá královna

08.01.2016

Eliška Přemyslovna (* 20. leden 1292 Praha – † 28. září 1330 Vyšehrad) -<p>Manželka Jana Lucemburského, česká královna, poslední Přemyslovna na českém trůně. Matka českého krále a římského císaře Karla IV.</p>
Eliška Přemyslovna (* 20. leden 1292 Praha – † 28. září 1330 Vyšehrad) -

Manželka Jana Lucemburského, česká královna, poslední Přemyslovna na českém trůně. Matka českého krále a římského císaře Karla IV.


Reklama

Eliška Přemyslovna nebyla jen pohlednou, ale také inteligentní a bystrou princeznou. Však si také dobře uvědomovala svůj urozený původ. Jejími rodiči nebyli nikdo menší než český a uherský král Václav II. a Guta, dcera římského krále z rodu Habsburků! Když zemřel Eliščin bratr Václav III. coby poslední mužský potomek rodu Přemyslovců, neprovdaná osmnáctiletá princezna pochopila, jak vysokou cenu má na mezinárodním politickém poli.

Do mocenského zápasu o českou korunu, který se rozhořel mezi manželem Eliščiny sestry Anny Jindřichem Korutanským a rakouským vévodou Rudolfem Habsburským, zasáhl významnou měrou římský císař Jindřich VII. Okouzlem Eliščinou bystrostí požehnal jejímu sňatku se svým synem Janem Lucemburským. Mladý princ vojensky obsadil Čechy a roku 1311 byl se svou chotí slavnostně korunován českým králem. 

TIP: Lvice a Rytíř: Proč zkrachoval vztah Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského?

V manželství s prchlivým Lucemburkem se brzy projevila síla a rozdílnost povah obou manželů. Zatímco Eliščiným cílem byla obnova slávy českých zemí, jak tomu bylo za vlády jejího otce, Jan byl rytířem své doby a neváhal se účastnit nejrůznějších vojenských tažení. Zatímco pobýval spoustu času v cizině, Eliška za podpory nevlastního bratra Volka a šlechtice Viléma Zajíce z Valdeka formovala opozici proti klice své nevlastní matky Elišky Rejčky a jejího milce Jindřicha z Lipé. Mocenské souboje nerozvrátily pouze šlechtickou jednotu v zemi, ale také vztah obou manželů. Celý spor vyvrcholil roku 1319, kdy Jan přepadl hrad Loket a odebral Elišce děti včetně nejstaršího syna Václava. O dva roky později byla ještě naděje, že se situace uklidní a manželé k sobě najdou cestu. Přestože se v tomto období narodili další tři potomci, krize vztahu byla definitivní a Eliška se po manželově boku objevovala už jen zřídka. Osudnou se královně stala tuberkulóza, která ji roku 1330 připravila o život. 

Reklama

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Vesmír
Historie

Sameček dudka spěchá nakrmit mláďata, která jsou i po opuštění hnízda nějakou dobu dokrmována.

Příroda
Věda

Křižáci v Sidónu zbudovali Mořský hrad a ve 13. století také Hrad svatého Ludvíka. Během křížových výprav bylo město několikrát dobyto a vydrancováno. Ve výřezu nalezené ostaky z masového hrobu.

Věda
Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907