Eliška Přemyslovna: Hrdá princezna a ctižádostivá královna

08.01.2016

Eliška Přemyslovna (* 20. leden 1292 Praha – † 28. září 1330 Vyšehrad) -<p>Manželka Jana Lucemburského, česká královna, poslední Přemyslovna na českém trůně. Matka českého krále a římského císaře Karla IV.</p>
Eliška Přemyslovna (* 20. leden 1292 Praha – † 28. září 1330 Vyšehrad) -

Manželka Jana Lucemburského, česká královna, poslední Přemyslovna na českém trůně. Matka českého krále a římského císaře Karla IV.


Reklama

Eliška Přemyslovna nebyla jen pohlednou, ale také inteligentní a bystrou princeznou. Však si také dobře uvědomovala svůj urozený původ. Jejími rodiči nebyli nikdo menší než český a uherský král Václav II. a Guta, dcera římského krále z rodu Habsburků! Když zemřel Eliščin bratr Václav III. coby poslední mužský potomek rodu Přemyslovců, neprovdaná osmnáctiletá princezna pochopila, jak vysokou cenu má na mezinárodním politickém poli.

Do mocenského zápasu o českou korunu, který se rozhořel mezi manželem Eliščiny sestry Anny Jindřichem Korutanským a rakouským vévodou Rudolfem Habsburským, zasáhl významnou měrou římský císař Jindřich VII. Okouzlem Eliščinou bystrostí požehnal jejímu sňatku se svým synem Janem Lucemburským. Mladý princ vojensky obsadil Čechy a roku 1311 byl se svou chotí slavnostně korunován českým králem. 

TIP: Lvice a Rytíř: Proč zkrachoval vztah Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského?

V manželství s prchlivým Lucemburkem se brzy projevila síla a rozdílnost povah obou manželů. Zatímco Eliščiným cílem byla obnova slávy českých zemí, jak tomu bylo za vlády jejího otce, Jan byl rytířem své doby a neváhal se účastnit nejrůznějších vojenských tažení. Zatímco pobýval spoustu času v cizině, Eliška za podpory nevlastního bratra Volka a šlechtice Viléma Zajíce z Valdeka formovala opozici proti klice své nevlastní matky Elišky Rejčky a jejího milce Jindřicha z Lipé. Mocenské souboje nerozvrátily pouze šlechtickou jednotu v zemi, ale také vztah obou manželů. Celý spor vyvrcholil roku 1319, kdy Jan přepadl hrad Loket a odebral Elišce děti včetně nejstaršího syna Václava. O dva roky později byla ještě naděje, že se situace uklidní a manželé k sobě najdou cestu. Přestože se v tomto období narodili další tři potomci, krize vztahu byla definitivní a Eliška se po manželově boku objevovala už jen zřídka. Osudnou se královně stala tuberkulóza, která ji roku 1330 připravila o život. 

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Kyjonožec Eurypterus dosahoval délky 1,3 metru. Největší druhy ale dorůstaly až tří metrů.

Věda
Zajímavosti

O zdroji potravy se netopýři nechají poučit nejen od svých nejbližších příbuzných, ale také od příslušníků jiného druhu.

Příroda

Proudy plynu ve spirální galaxii NGC 4321.

Vesmír
Historie

Locusta (vlevo) prý zabila stovky Římanů. Lucrezia Borgia zase patřila k velmi vzdělaným ženám.

Zajímavosti

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907