Evoluce v akci: Genové menu pro kanibaly

Za jasný důkaz stále probíhající evoluce člověka považuje Simon Mead z Britského centra pro výzkum prionů při University College v Londýně novou genovou variaci, která dokáže zabránit nákaze smrtelnou nemocí šířící se mezi kanibaly

10.07.2021 - Zuzana TeličkováKuru, prionové onemocnění centrální nervové soustavy, rozšířené v kmeni Fore na Nové Guineji, vzniká pojídáním mozku zemřelých osob, které domorodci dříve praktikovali v rámci posvátných rituálů. Od kanibalizmu tito lidé upustili až v 50. letech 20. století, během kterého stačilo na kuru zemřít více než 2 500 příslušníků kmene.

Výzkum Simona Meada z Britského centra pro výzkum prionů při University College v Londýně přinesl důkazy o mutaci genu prionového proteinu v místě označovaném jako kodon 127. Tato dosud neznámá varianta, při níž je jeden z glycinů zaměněn za aminokyselinu zvanou valin, byla nazvána G127V a Mead ji objevil u 51 žijících příslušníků kmene Fore. Zkoumanou skupinou bylo přitom více než 3 000 domorodých obyvatel, z nichž 560 se účastnilo kanibalistických hodů v době, kdy byly ještě povoleny.

Naproti tomu se G127V nevyskytl ani v jednom ze 152 vzorků DNA pocházejících z obětí nemoci kuru. Podle Meada se u lidí Fore začala před nedávnem v rámci evoluce vyvíjet účinná obrana proti tomuto onemocnění, která dokáže zabránit přeměně mozku v houbovitou kaši. Meadův tým nyní zkoumá na laboratorních myších, zda mutace G127V dokáže jedince ochránit také před nemocí šílených krav, která svého času zachvátila Evropu.


Další články v sekci