Skákající roboti Gravity Poppers by mohli mapovat gravitaci malých kosmických objektů

Unikátní koncept Gravity Poppers nabízí možnost s poměrně nízkými náklady prozkoumat jedny z vědecky a ekonomicky nejzajímavějších těles celé Sluneční soustavy

01.01.2024 - Stanislav MihulkaLidstvo má za sebou již několik misí, kdy meziplanetární sonda z těsné blízkosti prozkoumala malé těleso Sluneční soustavy a odebrala z něj vzorky. Leccos jsme se při tom dozvěděli, stále ale existuje řada nezodpovědných otázek. Mezi ty nejpalčivější patří otázky související s gravitací takových těles. Na vlastní kůži si to ostatně mohl vyzkoušet evropský modul Philae, který v roce 2014 zažil poměrně dramatické přistání na kometě 67P-Čurjumov/Gerasimenko.

Problém s průzkumem gravitačního pole malých těles by mohl vyřešit pozoruhodný koncept Gravity Poppers odborníků Laboratoří tryskového pohonu NASA a Coloradské univerzity v Boulderu. Jejich koncept je založený na vypuštění většího počtu malých robotů ve tvaru míčů, které se periodicky smršťují a zase rozpínají, díky čemuž poskakují po studovaném tělese.

Roj skákajících robotů

Sonda, která u takového tělesa poskakující roboty vypustí, bude následně sledovat jejich pohyby a analyzovat je. Při znalosti síly, s jakou se roboti odrážejí, je možné odvodit vlastnosti gravitačního pole tělesa přesněji, než to umožňují dnes používané metody. Jde především o radarovou tomografii, seismické zobrazování a gravimetrii. Při průzkumu malých těles mají ale tyto metody nevýhody, které skákající roboti s úspěchem překonávají.

Meziplanetární sonda by mohla dopravit až 20 skákajících robotů k planetce, kometě nebo třeba k malému měsíci. Tam sonda roboty vypustí a nechá je skákat po povrchu objektu. Skákající roboti by mohly být vybavení LED osvětlením nebo podobným mechanismem, která usnadní jejich detailní sledování přístroji mateřské sondy.

TIP: Hloubkový průzkum: Vědci nahlédli dovnitř trpasličí planety Ceres

V tuto chvíli sice ještě neexistuje ani prototyp takového zařízení a Gravity Poppers nezískal ani financování z programu NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), které je zásadní pro realizaci podobných projektů. Na druhou stranu myšlenka Gravity Poppers je unikátní, slibná a zároveň jednoduchá. Její realizace by nemusela vyžadovat přehnané úsilí, ani žádné nové komplikované technologie. Je to dobrá příležitost k tomu, jak s relativně malými náklady prozkoumat jedny z vědecky i ekonomicky nejslibnějších světů Sluneční soustavy.


Další články v sekci