Injekce neurálních kmenových buněk brzdí postup roztroušené sklerózy

Na roztroušenou sklerózu stále neexistuje účinná léčba. Nedávný klinický test ale ukázal, že vpíchnutí embryonálních kmenových buněk přímo do mozku pacienta přináší slibné výsledky

05.12.2023 - Stanislav MihulkaRoztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, při němž imunitní systém pacienta napadá mozek a míchu, kde poškozuje nervové spoje. Výsledkem jsou neurologické obtíže, které často přecházejí do fyzické či psychické invalidity. V současné době neexistuje žádná účinná léčba, která by řešila příčinu onemocnění.

Dřívější výzkum na laboratorních myších a potkanech ukázal, že léčba s kmenovými buňkami by mohla přibrzdit nebo i zastavit další rozvoj pokročilých fází tohoto záludného onemocnění. Stefano Pluchino z Univerzity v Cambridgi s početným týmem spolupracovníků nedávno uskutečnil 1. fázi klinické studie na lidech, která měla ověřit, zda je taková léčba bezpečná a účinná. Výsledky studie publikoval odborný časopis Cell Stem Cell.

Injekce kmenových buněk

Badatelé odebrali neurální kmenové buňky z mozkové tkáně potraceného plodu, napěstovali je, a poté kmenové buňky vpíchli injekcí přímo do mozku 15 pacientů s rozvinutou roztroušenou sklerózou. Pacienti dostávali dávku, která obsahovala 5, 10, 16 nebo 24 milionů kmenových buněk, jednou měsíčně po dobu jednoho roku.

Na počátku klinického testu byli všichni pacienti do značné míry invalidní. Mnozí až do té míry, že byli nuceni používat invalidní vozík. Během testu u žádného z pacientů nedošlo ke zhoršení příznaků roztroušené sklerózy, z čehož vědci usuzují, že léčba zabrzdila postup choroby. U části pacientů vědci rovněž sledovali změny v objemu mozkové tkáně. Ukázalo se, že větší dávky kmenových buněk vedou k nižším úbytkům mozkové tkáně, zřejmě kvůli potlačování zánětů.

TIP: Probiotika s geneticky vylepšenými bakteriemi by mohla léčit roztroušenou sklerózu

Pro vědce bylo podstatné, že během klinického testu nikdo nezemřel, ani nikoho z pacientů nepostihly závažné vedlejší účinky. Výsledky jsou slibné, ale Pluchino a jeho kolegové zdůrazňují, že jejich nový výzkum měl svá omezení. Zahrnoval jen malou skupinu pacientů, kteří se již nacházeli v pokročilých fázích roztroušené sklerózy. Navazující klinické testy by již měly být podstatně rozsáhlejší.


Další články v sekci