Jagdkommando: Rakouská speciální jednotka pro boj s terorismem

Škála jejich úkolů je velmi široká – od osvobozování rukojmích, ochrany osob a misí v zahraničí, přes boj proti terorismu až po zasahování v krizových oblastech. Do čtyř hodin jsou připraveni vyrazit do jakékoliv akce. Jejich heslem je Numquam retro – Nikdy zpět

04.11.2022 - Ivan BrožKdyž návštěvník půvabného Rakouska, který se zajímá o vojenské dějiny, zavítá do neméně půvabného města Wiener Neustadt (asi 50 kilometrů jižně od Vídně), dozví se řadu zajímavostí. Zejména že se jedná o bývalou pevnost, která měla čelit nájezdům Maďarů a pak i Turků. A dále že zde byla roku 1751 založena proslulá Tereziánská vojenská akademie, kde v 19. století vyučovali i čeští profesoři, jako například Matěj Milota Polák, Tomáš Burian (tvůrce českého vojenského názvosloví) nebo Ferdinand Čenský.

V tomto městě se na ulici Fischauergasse také nacházejí Maximilian-Kaserne. A právě v těchto bývalých dělostřeleckých kasárnách dnes sídlí rakouský útvar speciálních operací zvaný Jagdkommando

Úkoly Jagdkommanda 

Tato zvláštní složka rakouských ozbrojených sil vznikající po roce 1962 postupně přebírala zahraniční úkoly četnické jednotky GEK (Gendarmerie Einsatz Kommando). Její historie je sice poměrně krátká, ale zato bohatě vyplněná úspěšnými zásahy, a to jak v zahraničí při záchraně osob zadržovaných jako rukojmí, nebo v boji proti mezinárodnímu terorismu či na domácí půdě ve formě nasazení ve prospěch civilního obyvatelstva, například při živelních pohromách. Všechno začalo v roce 1961, když se skupina rakouských armádních důstojníků zúčastnila výcviku amerických rangerů na jejich základnách v USA. Na základě takto získaných zkušeností a samozřejmě i v souvislosti s narůstajícími potřebami boje proti terorismu bylo ve Vídni rozhodnuto o vytvoření samostatného útvaru se zaměřením na operace zvláštního charakteru. A tak vznikl i sám název Jagdkommando a místo jeho domácího působení na shora zmíněné adrese ve Vídeňském Novém Městě, jak my říkáme městu Wiener Neustadt. 

Poslání a samozřejmě konkrétní úkoly tohoto útvaru speciálních služeb jsou vskutku speciální. Za prvé se jedná o průzkum zvláštního rázu. Jinak řečeno jde o sběr vojensky závažných informací, aniž by se ovšem jednalo o křížení s akcemi vojenského zpravodajství a kontrarozvědky. Druhé poslání se týká operací přepadového charakteru, což přeloženo do běžného jazyka znamená velmi nebezpečné akce spojené se záchranou unesených rukojmí anebo zatýkání pachatelů válečných zločinů. Za třetí je Jagdkommando určeno k vedení systematického boje se záškodníky a teroristy. A konečně dalším posláním této rakouské složky sil speciálního určení je evakuace lidí ohrožených na životě v té či oné konfliktní světové oblasti. 

Grundkurs 

Základní výcvikový běh pro nováčky a budoucí příslušníky útvaru Jagdkommanda trvá 27 týdnů. Před jeho zahájením jsou všichni adepti podrobeni zkoumání velmi přísných parametrů personálního rázu. Musí být ve výjimečně dobré fyzické i psychické kondici. Procházejí rovněž náročným procesem takzvaného „vorbereitende Kaderausbildung“, tedy kurzem personální přípravy. A samozřejmě se všichni musí prokázat čistým trestním rejstříkem. Teprve pak přichází na řadu vlastní výcvik. V jeho průběhu jsou všichni potenciální uchazeči o působení v této speciální složce vystaveni mimořádně tvrdému výcviku. Někteří z nich se později netají, že bývaly chvíle, kdy to chtěli vzdát. Ano, všeobecně platí, že tito mladí muži musí prakticky v každé výcvikové disciplině vyvinout maximum sil, někdy až na samý okraj svých fyzických možností. 

Co je náplní těchto disciplín? Jelikož se jedná o rakouské armádní specialisty, nelze se divit, že na jednom z prvních míst je vysokohorský (alpinistický) výcvik. Dále se jedná o získání kvalitních plaveckých dovedností ve všech možných – a zřejmě i někdy doslova nemožných – situacích. Nechybí samozřejmě ani skoky s padákem a vše, co s těmito výkony souvisí, včetně následného dlouhého pochodu neznámým terénem a zkouškou přežití v nejtěžších povětrnostních podmínkách. Jedním ze zmiňovaných výcvikových oborů je pochopitelně boj zblízka i boj v městské zástavbě. Nechybí ani průprava v manipulaci s trhavinami a výbušninami všech známých i méně známých druhů. A v neposlední řadě jsou účastníci kurzu připravováni i pro potřeby první pomoci.

Některé prvky fyzických přijímacích testů
  • Běh na 2 400 metrů pod 11,5 minuty
  • Běh na 5 000 metrů pod 24 minut
  • 24km pochod s 10 kg zátěže ve zvlněném terénu pod 3,5 hodiny
  • 300 metrů plavání v šatech bez časového omezení
  • Skok do vody z výšky deseti metrů

Teprve po úspěšném zvládnutí takové náročné půlroční přípravy se cvičitelům a odpovědným velitelům ukáží skutečně přijatelné typy mužů vhodné pro přijetí do sestavy Jagdkommanda. Ale ani v této fázi není ještě definitivně rozhodnuto. Zkušební komisaři musí totiž ještě vyhodnotit řadu dalších parametrů včetně psychické odolnosti absolventů.  

Výzbroj a výstroj

Hlavní zbraní příslušníků Jagdkommanda je útočná puška typu Steyr AUG s kalibrem 5,56 mm a s kadencí 680–850 ran za minutu. Jako záložní zbraň slouží pistole Glock 17 (ráže 9 x 19 mm) s účinným dostřelem 50 metrů. Tito muži mají dále k dispozici samopal Steyr TMP. U jednotky v rámci kategorie PDW (Personal Defense Weapon) rovněž používají moderní automatickou zbraň pro osobní ochranu FN P-90. Má atypický tvar, který je navržen pro ideální pohyb bojovníka mezi domy. Je schopna vypálit 900 ran za minutu, přičemž její náboje (5,7 x 28 mm) dokáží proniknout neprůstřelnou vestou. 

Pro výstroj Jagdkommanda je typická uniforma zelené barvy. Avšak při operacích, jako jsou například bojové akce v zástavbě, jsou tito vojáci oblečeni v černých kombinézách. Hlavu jim chrání balistická přilba vybavená štítem přes obličej. Ke stejnému účelu mohou také používat plastovou přilbu typu pro-tec. Pokud jsou příslušníci Jagdkommanda nasazováni do akcí v horském terénu, jsou samozřejmě vystrojeni do zimního oblečení a mají k dispozici lyže kvalitních značek. Kromě toho do jejich výbavy náleží rovněž padáky typu křídlo. Hlavní prostředek pozemní přepravy speciálních sil Jagdkommanda představují terénní vozidla Steyr a transportér typu Volkswagen. 

Vzdušná přeprava 

Jak pro přepravu mužů Jagdkommanda, tak i pro jejich vlastní výsadkové operace jsou používány vrtulníky typu UH-60 Blackhawk nebo Bell 212. První z obou zmíněných strojů je americký víceúčelový vrtulník užívaný ke vzdušným útokům, výsadkům a k záchraně jak vojáků ve svízelných situacích, tak i civilních osob. Své kvality tento prostředek vzdušné přepravy již osvědčil v řadě případů svého bojového nasazení od akcí v Somálsku až po současný Afghánistán. Jistě není bez zajímavosti, že na produkci kabin této helikoptéry se podílí i český letecký producent Aero Vodochody.

TIP: Elitní válečníci z Izraele: Speciální jednotka Šajetet 13

Vrtulník Bell 212 se svým doletem téměř 450 kilometrů, s dostupem až pět kilometrů a maximální rychlostí 223 km/h rovněž náleží mezi příslušníky Jagdkommanda k oblíbeným dopravním prostředkům. 

Bilance 

O úspěšné bilanci útvaru Jagdkommanda svědčí zejména nasazení jeho příslušníků v rámci mezinárodních akcí. Jednalo se zejména o akce KFOR (Kosovo Force) zahájené v roce 1999, kdy se také Jagdkommando s mandátem OSN aktivně zapojilo do konkrétních akcí vedoucích k nastolení míru, bezpečnosti a stability na území Kosova v době tamní humanitární krize po odtržení od Srbska. A také šlo o účast příslušníků Jagdkommanda v průběhu zásahu Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil v Afghánistánu v operaci ISAF (International Security Assistance Force). V jejím průběhu se jednalo zejména o zajištění hlavního města Kábulu s okolím proti Tálibánu, al-Káidě a místním bojůvkám, aby mohla fungovat vláda Hámida Karzaie. Jagdkommando bylo aktivováno také v souvislosti s teroristickým útokem ve Vídni.


Další články v sekci