Klaudiánova mapa: První obrazové zachycení české země

03.06.2016 - Lenka Peremská


Reklama

Detailní malba je vůbec prvním zmapováním české země. V časech, kdy se pomalu přibližoval magický zlom Svatého roku 1500, začaly evropské tiskárny chrlit poutnické mapy, které by ulehčily cestu velkým skupinám poutníků mířících do města měst, Říma. V Čechách se první podrobnější mapa země opozdila o celých osmnáct let za Svatým rokem, přesto však v první třetině 16. století spatřila světlo světa a dostala jméno podle svého původce Klaudiána.

Barevné české kraje

Vlastní mapová část podávala přehled o českém území v měřítku mezi 1:637 000 až 1:685 000 a obsahovala i symbolický výškopis. Nejpatrněji vyznačená pohoří se vinula po obvodu Čech a spolu s kolorovanými modrozelenými řekami a zelenými lesy se zlatými špičkami vytvářela nádhernou barevnou mozaiku českého kraje. Nejvýznamnější obchodní stezky byly zaznamenány pomocí na sebe navazujících teček milníků. Tento způsob označení byl s velkou pravděpodobností převzat ze starších německých map knihtiskaře Erharda Etzlauba. Milníky byly navíc doplněny hnědými tahy štětcem, které se paprskovitě rozbíhaly zejména od středu země, Prahy.

Zvláštnost Klaudiánovy mapy spočívala rovněž v označení měst a městeček. Ty Mikuláš Klaudián rozdělil nejen podle statusu, ale zejména podle náboženského vyznání. Třicet sedm královských měst bylo označeno znakem koruny, padesát dva panských sídel neslo erb, zatímco ostatní vesnice a vísky byly určeny pouhým kruhovým obloučkem. Nadto Klaudián doplnil sídliště buď dvěma zkříženými klíči, které odkazovaly ke katolické víře, nebo kalichem, symbolem utrakvistického vyznání. Vedle měst zachytila Klaudiánova mapa i hrady a tvrze, které byly zakresleny pomocí znaku věže. 

Reklama

  • Zdroj textu:

    Živá historie 1/2010

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Karikatura zachycující cara Mikuláše II. a Theodora Roosevelta, který apeluje ve věci krutého zacházení s ruskými Židy. (ilustrace: Wikimedia Commons, Emil Flohri, CC0)

Historie

Skalňák andský je národním ptákem Peru. Tok je pro samce tohoto druhu tak náročný, že se nijak nepodílí na výchově potomstva. Všechnu energii totiž spotřebují na získání partnerky. (foto: Wikimedia Commons, Ricardo SánchezCC BY 2.0)

Příroda

Prokletí smrti

žena z Lemb | Royal Scottish Museum

Ačkoliv tzv. žena z Lemb vznikla již okolo roku 3500 př. n. l., archeologové ji objevili až v roce 1878 na Kypru. Podle legendy skončila každá rodina, která ji vlastnila, rozervána smrtí. Rod prvních majitelů zcela vymřel po šesti letech od získání sošky. Poté skulpturu koupil Ivor Menucci – a jeho příbuzné postihla zkáza za pouhé čtyři roky. Když si pak smrt začala přicházet i pro další vlastníky, padlo moudré rozhodnutí svěřit artefakt do sbírek Royal Scottish Museum. (foto: Wikimedia Commons, Héctor OchoaCC BY-SA 4.0)

Zajímavosti
Vesmír
Věda
Revue

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907