Šance pro ohrožené primáty: Zachrání palmový olej orangutany?

Producenti palmového oleje na malajském Borneu, kteří byli dosud hlavní příčinou úbytku přirozeného prostředí orangutanů, budou mít příležitost vše napravit.
Rozmach palmových plantáží, které do značné míry nahradily původní porost, způsobil velký pokles počtu těchto vzácných zvířat a zdá se, že jedinou cestou, jak zachránit poslední jedince, je zapojit do nově vznikajícího projektu právě firmy produkující olej. Klíčovým faktorem pro přežití orangutanů je propojení jednotlivých ostrůvků lesa, ve kterých se ještě vyskytují. Vytvoření takových biokoridorů chtějí ochránci přírody dosáhnout odkoupením některých strategicky výhodných území a integrací několika již existujících rezervací do jednoho velkého celku. Bez pomoci producentů palmového oleje by však tyto snahy nevedly ke kýženému cíli. Palmových plantáží je tolik, že není v silách ekologických organizací vykoupit všechny potřebné územní celky.

Proto se organizace pana Marca Ancrenaze nazvaná „Kinabatanganský projekt na ochranu orangutanů“ spojila se dvěma dalšími ekologickými sdruženími a hodlá požádat producenty palmového oleje, aby na svých plantážích vytvořili prostor pro koridory, kterými budou orangutaní teritoria propojena. Toto propojení je důležité především z hlediska genetické diverzity, která by za současného stavu, kdy na Borneu žijí izolované skupinky orangutanů, drasticky poklesla. Možnost páření orangutanů z různých skupin má podle odborníků zcela zásadní význam.

TIP: Chraptět mohou i zvířata: Vyčerpávající daňčí vábení

Ačkoli ochránci přírody chválí činnost rehabilitačních center, která léčí zraněné či nemocné jedince a vypouštějí je zpátky do volné přírody, současně upozorňují, že tímto způsobem lze zachránit jednotlivce, ne však druh jako takový. Centra jsou navíc přeplněna a vzhledem k nebezpečí, které orangutanům ve volné přírodě hrozí (kácení lesů, pytláctví), jich vypouštějí do přírody stále menší množství. Když se přece jen někteří z nich vrátí do své domoviny, často mezi svými druhy roznášejí malárii, kterou se nakazili při pobytu u lidí, nebo se o sebe nedokážou v drsných podmínkách divočiny postarat.

Populace orangutanů se nyní ocitla v kritickém bodě – pokud mají přežít, nesmí jejich počet znovu klesnout. Za jediné místo, kde by mohlo dojít k rozvoji populace, považují odborníci provincii Sabah na Borneu, ve které se nachází rezervace o rozloze 26 000 hektarů a kde žije asi 1 000 orangutanů. Jestliže budou producenti palmového oleje reagovat na výzvu ochránců přírody vstřícně, podpoří vláda projekt vytvořením lesních rezervací, ve kterých bude platit přísný zákaz kácení stromů a kde se budou vysazovat nové porosty. Smyslupnost takových opatření dokládá například lesní rezervace Deramakot, ve které se podařilo uchovat a obnovit 55 000 hektarů původního pralesa. Zakládání rezervací by měla vláda financovat příjmem z prodeje palmového oleje, jenž se tak paradoxně stává klíčovým faktorem pro úspěch celého projektu.

  • Zdroj textu

    Příroda 2009/9

  • Zdroj fotografií

    Shutterstock


Další články v sekci