Svatý Václav: Druhý život zavražděného knížete

03.05.2016 - Redakce 100+1 historie

Jen málokterá postava českých dějin dosáhla takového věhlasu jako svatý Václav. Přemyslovský kníže se stal díky svému odkazu a legendám symbolem české státnosti a zemským patronem, ke kterému se po tisíciletí poddaní české koruny obraceli, aby „jim nedal zahynouti“

<p>Postava knížete Václava, později svatořečeného, zanechala nesmazatelný otisk nejen v české společnosti. S odkazem na něj se setkáváme napříč dějinami od středověku po 21. století.</p><p> </p>

Postava knížete Václava, později svatořečeného, zanechala nesmazatelný otisk nejen v české společnosti. S odkazem na něj se setkáváme napříč dějinami od středověku po 21. století.

 


Reklama

Václavovo narození se většinou datuje do roku 907. Vyrůstal spolu s bratrem u babičky z otcovy strany Ludmily a dostal se k na svou dobu výrazně nadstandardnímu vzdělání. Drama do rodiny přinesla smrt Václavova otce Vratislava v únoru roku 921, po kterém se rozhořel spor mezi Ludmilou a Václavovou pohanskou matkou Drahomírou, jejíž najatí vrazi v září 921 Ludmilu uškrtili . Nevíme přesně, kdy a jak přišla chvíle, kdy Drahomíra dobrovolně či z donucení Václavovi předala vládu. Jisté je jen to, že na podzim 925 Václav již jako kníže nechal přenést Ludmiliny ostatky z Tetína do Prahy.

Český kníže

Území, kterému Václav vládl, je úplně jiné než to, co si dnes představíme pod pojmem „Čechy“. Jednalo se o třicetikilometrový okruh území ohraničený hradišti soustředěnými kolem Prahy. Čechy byly tradičně politicky vázány na Bavorsko, koneckonců, křest knížat proběhl právě v Řezně a podřízenost odráželo i to, že Češi odváděli Bavorům daň z míru. Problém přišel, když se politická moc zvolením Jindřicha Ptáčníka za východofranského krále přehoupla do Saska. Proti němu stálo spojenectví Bavorů, Čechů a Slovanů žijících severně od Čech, problémy mu působili ještě neusazení maďarští nájezdníci.

Jindřich se ale dovedl s problémy postupně vypořádat. Jako první se usmířil s Bavory, krátce poté se zavázal platit bohatý tribut Maďarům, hned nato se vypořádal s lužickými Srby a nakonec roku 929 vytáhl ve spolupráci s Bavory na osamělého Václava. V této situaci dochází k obratu. Ať už za to mohla Václavova kvalitní diplomacie či Jindřichova smírná nálada vůči křesťanům, Čechy se sice podrobily Jindřichovi a platily tribut, ale Václav byl také obdarován a území Čech prakticky zachováno.  

Evropský mučedník

Všem se ale nejspíše Václavova politika nelíbila. Spor o vztah k Říši je nejčastěji uváděn jako důvod rozkolu mezi bratry, který ale mohl mít i kořeny v již dřívějších sporech mezi Ludmilou a Drahomírou. Legendy se shodují, že k události došlo v pondělí 28. září ráno, když Václav mířil do kostela. Bratra Boleslava měl přemoci, ale protože ho nechtěl zabít, jen ho odzbrojil a pokračoval v cestě. Tu ho ale měli dostihnout Boleslavovi přívrženci a ubít ho. Legendy se pak rozcházejí hlavně v detailech – kdo zasadil smrtelnou ránu, co řekl či neřekl Václav… Nejdůležitějším rozdílem zůstává, zda šlo o akci plánovanou či spíše impulsivní. 

TIP: Kult svatého Václava: Věhlas symbolu státnosti se neomezil pouze na české země

Ať už se pondělního rána cestou do kostela stalo cokoliv, ať už šlo o promyšlenou vraždu, impulzivní čin či sérii nešťastných náhod, jedno je jisté: Václav se stal českým státním symbolem. První kroky k posílení kultu sv. Václava učinil právě Boleslav, když nechal přenést jeho ostatky tři roky po činu (který proběhl buď roku 929 či spíše roku 935) do Prahy. Z Václava se postupně stal světec, patron českých zemí, ideální vladař a křesťan. Jako jeden z mála českých králů je relativně známý i mimo české země. 

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Největší dosud objevený exemplář Tyrannosaura rexe, pojmenovaný podle své objevitelky, paleontoložky Sue Hendricksonové „Sue“, měří na délku 12,3 metru a zaživa vážil až kolem 9500 kilogramů.

Věda
Zajímavosti

Mapa bitvy u Liberce. Vlevo rakouský polní maršál hrabě Christian Moritz von Königsegg-Rothenfels, vpravo pruský vévoda August Wilhelm Braunschweig-Bevern.

Historie

Jelenům wapiti v Yellowstonu téměř vůbec nevadí možnost, že se mohou setkat s vlčí smečkou, přestože na vlky každých 7 až 11 dní skutečně narazí. Během zimy obývá park okolo pěti tisíc jelenů, v létě až kolem 20 tisíc kusů...

Příroda

Kilo a půl humra si v newyorské restauraci dáte zhruba za 35 dolarů (750 Kč). Cena právě uloveného zvířete se v USA pohybuje okolo 7 dolarů za libru (150 korun za půl kilogramu). 

Zajímavosti

Astronaut Piers Sellers během výstupu do otevřeného prostoru v rámci mise STS-121.

Vesmír

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907