Svatý Václav: Druhý život zavražděného knížete

03.05.2016 - Redakce 100+1 historie

Jen málokterá postava českých dějin dosáhla takového věhlasu jako svatý Václav. Přemyslovský kníže se stal díky svému odkazu a legendám symbolem české státnosti a zemským patronem, ke kterému se po tisíciletí poddaní české koruny obraceli, aby „jim nedal zahynouti“

<p>Postava knížete Václava, později svatořečeného, zanechala nesmazatelný otisk nejen v české společnosti. S odkazem na něj se setkáváme napříč dějinami od středověku po 21. století.</p><p> </p>

Postava knížete Václava, později svatořečeného, zanechala nesmazatelný otisk nejen v české společnosti. S odkazem na něj se setkáváme napříč dějinami od středověku po 21. století.

 


Reklama

Václavovo narození se většinou datuje do roku 907. Vyrůstal spolu s bratrem u babičky z otcovy strany Ludmily a dostal se k na svou dobu výrazně nadstandardnímu vzdělání. Drama do rodiny přinesla smrt Václavova otce Vratislava v únoru roku 921, po kterém se rozhořel spor mezi Ludmilou a Václavovou pohanskou matkou Drahomírou, jejíž najatí vrazi v září 921 Ludmilu uškrtili . Nevíme přesně, kdy a jak přišla chvíle, kdy Drahomíra dobrovolně či z donucení Václavovi předala vládu. Jisté je jen to, že na podzim 925 Václav již jako kníže nechal přenést Ludmiliny ostatky z Tetína do Prahy.

Český kníže

Území, kterému Václav vládl, je úplně jiné než to, co si dnes představíme pod pojmem „Čechy“. Jednalo se o třicetikilometrový okruh území ohraničený hradišti soustředěnými kolem Prahy. Čechy byly tradičně politicky vázány na Bavorsko, koneckonců, křest knížat proběhl právě v Řezně a podřízenost odráželo i to, že Češi odváděli Bavorům daň z míru. Problém přišel, když se politická moc zvolením Jindřicha Ptáčníka za východofranského krále přehoupla do Saska. Proti němu stálo spojenectví Bavorů, Čechů a Slovanů žijících severně od Čech, problémy mu působili ještě neusazení maďarští nájezdníci.

Jindřich se ale dovedl s problémy postupně vypořádat. Jako první se usmířil s Bavory, krátce poté se zavázal platit bohatý tribut Maďarům, hned nato se vypořádal s lužickými Srby a nakonec roku 929 vytáhl ve spolupráci s Bavory na osamělého Václava. V této situaci dochází k obratu. Ať už za to mohla Václavova kvalitní diplomacie či Jindřichova smírná nálada vůči křesťanům, Čechy se sice podrobily Jindřichovi a platily tribut, ale Václav byl také obdarován a území Čech prakticky zachováno.  

Evropský mučedník

Všem se ale nejspíše Václavova politika nelíbila. Spor o vztah k Říši je nejčastěji uváděn jako důvod rozkolu mezi bratry, který ale mohl mít i kořeny v již dřívějších sporech mezi Ludmilou a Drahomírou. Legendy se shodují, že k události došlo v pondělí 28. září ráno, když Václav mířil do kostela. Bratra Boleslava měl přemoci, ale protože ho nechtěl zabít, jen ho odzbrojil a pokračoval v cestě. Tu ho ale měli dostihnout Boleslavovi přívrženci a ubít ho. Legendy se pak rozcházejí hlavně v detailech – kdo zasadil smrtelnou ránu, co řekl či neřekl Václav… Nejdůležitějším rozdílem zůstává, zda šlo o akci plánovanou či spíše impulsivní. 

TIP: Kult svatého Václava: Věhlas symbolu státnosti se neomezil pouze na české země

Ať už se pondělního rána cestou do kostela stalo cokoliv, ať už šlo o promyšlenou vraždu, impulzivní čin či sérii nešťastných náhod, jedno je jisté: Václav se stal českým státním symbolem. První kroky k posílení kultu sv. Václava učinil právě Boleslav, když nechal přenést jeho ostatky tři roky po činu (který proběhl buď roku 929 či spíše roku 935) do Prahy. Z Václava se postupně stal světec, patron českých zemí, ideální vladař a křesťan. Jako jeden z mála českých králů je relativně známý i mimo české země. 

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Myšlenka, že sex má co do činění se zvýšeným pocitem nabuzení, je postavena na reálném základě.

Zajímavosti

Elektrický letoun „Spirit of Innovation“ dosáhl maximální rychlosti 623 kilometry za hodinu.

Věda

Ikonický snímek Buzze Aldrina na Měsíci a méně známá výbava pro náboženský obřad, kterou si přibalil s sebou.

Vesmír

Svatba Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny ve Špýru na iluminaci z kroniky Balduina Lucemburského (14. století).

Historie

Hitler měl po příjezdu na místo dobrou náladu a s ostatními žertoval.

Válka
Zajímavosti

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907