Ve Velké Británii kvetou rostliny o měsíc dříve než před 30 lety

Změny klimatu a s ním související oteplování planety zjevně zasahuje do přírodních dějů. Rostliny vykvétají stále dříve, což přináší problémy jim i dalším organismům

07.02.2022 - Stanislav MihulkaBritové rádi pěstují květiny. Věnují se tomu celá staletí a dělají si o tom pečlivé poznámky. Woodland Trust, největší britská charitativní organizace, která se zabývá ochranou lesů, shromažďuje údaje o prvním kvetení vybraných druhů rostlin. Jejich databáze aktuálně čítá více než 400 tisíc pozorování 406 druhů rostlin, přičemž nejstarší údaje pocházejí z poloviny 18. století.

Odborníci britské University of Cambridge, které vedl Ulf Büntgen, použili tyto údaje k analýze změn doby kvetení u rostlin v Británii. U studovaných druhů porovnávali jejich kvetení v letech 1753 až 1986 s kvetením v letech 1987 až 2019. Ukázalo se, že britské rostliny kvetou v posledních cca 30 letech průměrně o celý měsíc dříve, než v předešlých více než dvou stoletích.

Rostliny na ohřáté planetě

Rostliny reagují na postupné oteplování planety. Nejlépe je to patrné na velkých souborech rostlin. Podle Büntgena je většina podobných dat omezená na jediný druh nebo jen malý počet druhů na menším území. „Abychom v plné šíři pochopili, co s přírodou dělá oteplování klimatu, potřebujeme velké množství údajů o velkém počtu druhů, které zahrnují celé ekosystémy a pokrývají dlouhé časové období," upozorňuje Ulf Büntgen. To se jim s kolegy podařilo.

TIP: Nejstarší stromy v ohrožení: Zahubí globální oteplování borovice dlouhověké?

Podle badatelů je takový posun v ekologii rostlin znepokojující. Při tomto tempu změn se může brzy stát, že ve Velké Británii bude jaro začínat v únoru. To by ale mohlo vyvolat řadu problémů v lesích, zahradách či na zemědělských statcích. Když rostliny kvetou příliš brzy, může je zničit výkyv mrazu. Ještě horší je, že s rostlinami je synchronizovaný hmyz, ptáci a další organismy. Ztráty takových vazeb mohou otřást celými ekosystémy.


Další články v sekci