Zkáza českého národa: Byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava
V březnový podvečer roku 1939 změnila nejslavnější pražská rezidence, která ještě pamatovala první přemyslovská knížata, svého pána. Hradní stráž vystřídaly jednotky SS. Hned druhý den mohlo začít největší ponížení českého národa v dějinách. Psalo se 16. března a Adolf Hitler slavnostně vyhlásil Protektorát Čechy a Morava.

TIP: Konečné řešení české otázky: Co plánovali nacisté s českým národem?

Zřízení Protektorátu bylo vyvrcholením několika klíčových událostí. Vedle odstoupení Sudet to byly dny těsně předcházející onomu osudnému datu. 14. března se odtrhlo Slovensko a tamní sněm vyhlásil samostatný Slovenský štát. Ve stejný den se ocitl na Hitlerově koberečku československý prezident Emil Hácha s ministrem zahraničí Františkem Chvalkovským. Vůdce jim za Göringovy asistence přednesl svůj plán na obsazení druhé republiky a její připojení k Třetí říši. Nešťastnému prezidentovi nezbylo pod pohrůžkou bombardování Prahy než přijmout. Na druhý den tak německé jednotky vstoupily na české území. Národní tragédie začala.


Další články v sekci