Co jsem to jenom chtěl? Proč při průchodu dveřmi tak často zapomínáme?

09.01.2022 - Barbora JelínkováVětšina z nás někdy zažila, že jsme při přecházení z jedné místnosti do druhé zapomněli, proč jsme tam vlastně šli. Psychologové hovoří o tzv. efektu dveří a jedná se o zcela přirozený mechanismus: Mozek se v reakci na změnu prostředí snaží přizpůsobit nové situaci tím, že předchozí údaje vymaže. Obvykle se tak děje ve chvíli, kdy jsme velice zaneprázdněni a zároveň se najednou ocitneme v relativně odlišném místě – kupříkladu pokud se přesuneme z obýváku na zahradu.

TIP: Zákon zachování myšlenky: Co „udělá“ mozek s myšlenkami, které potlačíme?

Experimentálně ověřil efekt průchodu dveřmi v roce 2011 profesor Gabriel Radvansky z americké University of Notre Dame. Radvansky nechal ve virtuálním a reálném prostředí dobrovolníky plnit jednoduché úkoly – měli si například zapamatovat předmět ležící v místnosti nebo jej vyměnit za jiný. Ukázalo se, že schopnost vzpomenout si na daný úkol byla výrazně nižší, pokud testované subjekty musely projít dveřmi (lhostejno zda virtuálními, nebo reálnými).


Další články v sekci