Historie, která se nekonala: Lidská stopa stará miliony let

Vykladači alternativní historie často pracují s fakty a důkazy poněkud neortodoxním způsobem. Pokud ale důkazy chybí, nezdráhají se je vyrobit...

29.12.2018 - Vilém KoubekAni vyznavači alternativního běhu dějin nemohou svůj světonázor zakládat na prázdných tvrzeních. Jejich víru podporují „nezvratné důkazy“, které vycházejí z reálných archeologických nálezů. Tito „vědci“ je však vykládají velmi neortodoxně.

Pokud se „alternativcům“ nedostane do rukou soška, kladivo, protáhlá lebka ani jiný artefakt, musejí důkaz pro své teorie zfalšovat. Jako příklad slouží nález záhadné stopy nedaleko jihoamerického jezera Titicaca: V roce 2008 oznámila národní tisková kancelář ABI, že tamní domorodci uctívají lidské chodidlo otisknuté do skály – prý jej vytvořila noha prastarého Inky

Fanny Pimentelová, která tehdy pracovala jako poradkyně, stopu vyfotografovala a předala snímky výzkumníkům. Podle jejich popisu patřil 29,5 cm dlouhý otisk zřejmě člověku vysokému 170 cm a vážícímu 70 kg. V podstatě by se tak jednalo o průměrného současníka. Problém tkví v tom, že se stopa našla ve skalní formaci, jež vznikala před 5–20 miliony lety

Karikatura důkazu

Samozvaní paleontologové Jorge Miranda a Freddy Arce tvrdí, že je otisk starý 5–15 milionů let, tudíž samozřejmě opět popírá evoluci i migrační teorii. Až nebezpečně totiž připomíná chodidlo moderního člověka, nikoliv našich vývojových předků. Zároveň se našel na „špatném“ kontinentu, takže se zkrátka mainstreamová věda musí mýlit. Na první pohled je však zřejmé, že se všechny podobné teorie zakládají na podvrhu: Stopa v kameni se víc než skutečnému otisku podobá karikatuře – je příliš ikonická a málo lidská. 

Minimálně Freddy Arce je navíc spojován s dalším archeologickým podvodem, jenž na základě padělaného nápisu na „starobylé“ sošce vydává za kolébku Sumerů Jižní Ameriku. Stopa u jezera Titicaca, kterou tak „vhodně“ našli nejmenovaní domorodci, tudíž velmi pravděpodobně vznikla novodobou úpravou skalního útvaru připomínajícího část chodidla, nebo ji někdo do kamene rovnou od základu vytesal.


Další články v sekci