Lidé doby bronzové na Menorce prováděli rituály s „čarodějnými“ rostlinami

Výzkum vlasů z pohřební jeskyně Es Càrritx odhalil užívání halucinogenů v době před 3 600 lety

13.04.2023 - Stanislav MihulkaV centrální části španělského ostrova Menorca v souostroví Baleáry se nachází jeskyně Es Càrritx, která sloužila k pohřebním rituálům v pozdní době bronzové, asi před 3 600 lety. Jeskyně byla objevena speleology Arnauem a Márquezem teprve v roce 1995. 

V Es Càrritx se pohřbívalo celkem asi 800 let – nachází se zde pohřební komora, kde je uloženo 210 lidí. Jak zjistili arechologové, při pohřebním rituálu byly často mrtvým ostříhány vlasy, umístěny v dřevěném či rohovinovém pouzdru a uloženy vedle těla mrtvého. Někdy byly i nabarveny na červeno.

Vlasy z doby bronzové

Elisa Guerra Doceová ze španělské Univerzity ve Valladolidu se svými spolupracovníky využila příležitosti ověřit využívání psychedelických rostlin dávnými obyvateli Baleár. Analyzovala získané vzorky z vlasů nalezených v jeskyni Es Càrritx pomocí hmotnostní spektroskopie s vysokým rozlišením a ultra vysokoúčinné kapalinové chromatografie (UPLC). Výsledky práce španělských vědců zveřejnil odborný časopis Scientific Reports.

Badatelé ve zkoumaných vlasech objevili známky přítomnosti tří alkaloidů – atropinu, skopolaminu a efedrinu. Atropin se skopolaminem jsou typickými tropanovými alkaloidy rostlin z čeledi lilkovitých a náležejí mezi delirianty, čili pravé halucinogeny. Jde o látky, které dramaticky narušují vědomí a mohou vyvolávat nebezpečné stavy ztráty sebekontroly až bezhlavé zběsilosti.

Efedrin je zase alkaloid s výrazně stimulujícími účinky. Všechny zmíněné látky se již od pradávna využívají k rituálním účelům a zároveň se s nimi lze při neopatrném užívání i smrtelně otrávit. Podle badatelů je to poprvé, kdy byly tyto látky objeveny přímo v tělech lidí doby bronzové.

TIP: Děti Inků určené k obětování dostávaly koku a antidepresiva z ayahuascy

Pokud jde o zdroj těchto látek, na Menorce běžně rostou durman obecný (Datura stramonium), blín bílý (Hyoscyamus albus) a mandragora podzimní (Mandragora automnalis) z čeledi lilkovitých, které obsahují atropin i skopolamin. Také se zde vyskytuje chvojník křehký (Ephedra fragilis), který obsahuje množství efedrinu. Všechny tyto rostliny tak byly pro lidi doby bronzové běžně dostupné.


Další články v sekci