Výšivka o dobytí Anglie: Proč se touto unikátní památkou zakrýval vojenský vůz?

Kronika psaná jehlou. I tak by se dala charakterizovat jedna z nejúžasnějších památek středověkého umění, tapiserie z Bayeux.

06.05.2024 - Jan HrdinaSlavné vítězství Viléma Dobyvatele u Hastings přímo volalo po zvěčnění pro budoucí generace. Příběh o dobytí Anglie byl zachycen na monumentálním díle, které je téměř sedmdesát metrů dlouhé a půl metru vysoké a jedná se o výšivku. Ve skutečnosti to tudíž žádná tapiserie není. 

Jehla místo meče 

Dílo s největší pravděpodobností objednal Odo, biskup z Bayeux a Vilémův nevlastní bratr. První dochovaná písemná zpráva o výšivce pochází sice z roku 1476, kdy je uváděna jako součást inventáře katedrály v Bayeux, avšak dílo samotné je o celých 400 let starší. Zakladatelem svatostánku byl právě biskup Odo, o němž se můžeme oprávněně domnívat, že nechal zhotovit i tapiserii a vystavil ji při příležitosti vysvěcení roku 1077. Mocný muž se navíc v díle objevuje hned několikrát a vystupují tu i jeho nástupci v úřadu biskupa. Unikátní počin ovšem nevznikl ve Francii, jak uvádí některé teorie, ale v Anglii, odkud v té době pocházely velmi kvalitní výšivky, takzvané Opus anglicanum, známé v celé Evropě. 

Plachta na povoz 

Mistrně vyobrazený příběh normanské invaze lze rozdělit do třinácti samostatných navazujících obrazů, které se dále dělí na celkem třicet dva scén. Nutno ovšem poznamenat, že se dva díly nedochovaly. Šlo o výjev podrobení Londýna a Vilémovu korunovaci o Vánocích roku 1066. (Scény byly ve stejném provedení rekonstruovány ve 20. století.) I po téměř tisícovce let je tapiserie uložena v Bayeux. Fakt, že výšivka, ač je z poměrně křehkého materiálu, přečkala bezmála tisíc let téměř bez úhony, se rovná zázraku. Párkrát však chybělo opravdu málo. 

Výřez z tapiserie z Bayeux. Dílo s největší pravděpodobností objednal Odo, biskup z Bayeux a Vilémův nevlastní bratr. (zdroj: Wikimedia Commons, Serge Lachinov, PDM 1.0)

Nejkritičtějším okamžikem byl rok 1792, kdy se stala veřejným majetkem a našla využití jako plachta na vojenský povoz. Před zničením ji zachránil místní právník. Po roce 1803 posloužila jako účelný exponát Napoleonova muzea v Paříži, kde byla součástí propagandy při přípravě na invazi do Británie. Když „malý kaprál“ své plány opustil, vrátila se tapiserie do Bayeux. Roku 1944 chyběly čtyři dny a výšivka by se na Himmlerův rozkaz vydala do Berlína. Naštěstí se tak nestalo.


Další články v sekci