Jakým způsobem tráví masožravé rostliny svoji kořist?

Podobně jako živočichové, i masožravé rostliny využívají speciální enzymy k trávení potravy. 

31.05.2024 - Barbora JelínkováPodobně jako živočichové včetně člověka, i masožravé rostliny potřebují ke štěpení přijaté potravy speciální enzymy. Jelikož jejich „jídelníček“ zahrnuje především hmyz, obsahuje trávicí tekutina potřebné látky k rozštěpení nejen organických, ale také anorganických částí hmyzích tělíček: Například chitináza dokáže rozložit exoskelet členovců. 

Většina známých druhů si vytváří vlastní šťávy, zatímco jiné spoléhají na symbiotické bakterie, které žijí v jejich lapacích mechanismech a kořist nejprve natráví. Enzymy masožravek nejsou dostatečně silné, aby ublížily člověku; nicméně gigantická láčkovka rádža zvládne pozřít i drobné savce, včetně krys

Co možná o masožravkách nevíte 

  • První velké pojednání o masožravých rostlinách napsal už v roce 1875 zakladatel evoluční biologie Charles Darwin
  • Skutečná masožravost se mezi rostlinami vyvinula nezávisle na sobě devětkrát v rámci pěti rozdílných řádů a více než tuctu rodů kvetoucích rostlin. 
  • Bezmála 600 druhů rostlin dokáže přilákat, uvěznit, usmrtit a rozložit lapený hmyz, přičemž vzniklé látky zužitkují pro růst.
  • Existuje i více než 300 nepravých masožravých rostlin, které vykazují některé, ale ne všechny, charakteristiky pravých masožravek.

Další články v sekci