Jazykovědma prozrazuje: Kde se vzala fráze „jádro pudla“?

18.10.2020 - Markéta GregorováTaké jste se už někdy pozastavili nad frází „jádro pudla“ a říkali si, proč by měl mít pudl nějaké jádro? Zmíněné rčení se používá ve smyslu „podstata věci“ a jako mnoho jiných pořekadel, ani jádro pudla nemůžeme brát doslovně.

TIP: Jazykovědma prozrazuje: Proč se říká „mít něco za lubem“?

Autorem dnes již zlidovělého výroku se stal známý německý literát Johann Wolfgang Goethe, který jej použil ve svém zpracování legendy o Faustovi. V touze po vědění zaprodal doktor Faust duši ďáblu, a když nastal čas zúčtování, přišel si Mefistofeles pro svou odměnu převtělený do podoby černého pudla. Pes následoval Fausta až k němu domů, kde odhalil svou pravou identitu. Nato nešťastník pochopil a zvolal: „To tedy bylo jádro pudla!“

Zákoutí jazyka objevuje Markéta Gregorová twitter.com/jazykovedma.


Další články v sekci