Moderní les se objevil dříve, než se původně předpokládalo

Nejstarší les historie před 385 miliony let tvořily tři typy dávných stromů

21.12.2019 - Stanislav MihulkaAmeričtí paleontologové si přpsali vskutku výjimečný objev. Na východním pobřeží Spojených států se jim podařilo odkrýt pozůstatky dávného prvohorního lesa, který se v období devonu rozkládal na území o velikosti cca 400 kilometrů, mezi dnešními státy New York a Pensylvánie. Badatelé tento les objevili na dně pískovcového dolu u města Cairo.

Až doposud byl za nejstarší les světa paleontology považován „Gilboa Forest“, který se shodou okolností nalézá pouhých 40 kilometrů od nálezu v Cairo. Badatelé odhadují, že les, který odkryli v Cairo, je starý asi 385 milionů let. Zároveň zjistili, že je asi o 2 až 3 miliony let starší, nežli zmíněný „Gilboa Forest“. Navzdory podobnému stáří a malé geografické vzdálenosti se ale druhové složení a struktura obou pravěkých lesů až překvapivě liší.

TIP: V Číně objevili nejstarší les Asie: Devonský les rostl před 365 miliony let

Nejstarší les tvořily tři typy stromů, alespoň pokud můžeme soudit podle fosilních nálezů. Byly mezi nimi i rostliny rodu Archeopteris, které tehdy rostly po celém světě a náležejí k nejstarším známým pravým stromům. Sdílejí řadu znaků moderních stromů společně se znaky kapradin. Nález v Cairo potvrdil představy, podle nichž se nejstarší lesy na Zemi objevily právě v období devonu.


Další články v sekci