Narodil se „učitel národů“ Jan Amos Komenský
Málokterý učenec zanechal v naší historii tak nesmazatelnou stopu jako Jan Amos Komenský. Životní dráha českého spisovatele, pedagoga a filosofa odstartovala 28. března 1592.

Přestože za svou vlast považoval Moravu, studijní zkušenosti získal na různých místech Evropy. Prošel Herbornem, Amsterdamem a Heidelbergem, aby znovu zakotvil ve své domovině. A to i navzdory tomu, že coby člen Jednoty bratrské neměl po porážce stavovského povstání roku 1620 jednoduchou situaci. Do exilu v polském Lešně ale odešel až roku 1628.

TIP: Nekonečné putování Učitele národů: Kam zavál osud Jana Ámose Komenského?

Právě v tomto období vznikla jeho nejslavnější pedagogická díla, jejichž věhlas zajistil Komenskému pozvání na řadu akademických pracovišť v zahraničí. Po vpádu švédských vojsk do Polska a požáru knihovny v Lešně odešel zdrcený vědec do Amsterdamu, kde strávil poslední léta svého života.


Další články v sekci