Ostrov rytířského řádu: Johanité sídlili na Maltě skoro tři sta let

Templáři a johanité. Tyto dva nejslavnější řády vznikly na obranu poutníků do Svaté země a významně ovlivnily dějiny své doby. Zatímco templáři však zanikli už ve 14. století, maltézští rytíři existují dodnes…

21.07.2020 - Marek PřikrylMalta je skála uprostřed moře. Vlastně skal pět, protože souostroví Malta tvoří pět ostrovů. Ale každý kousek té skály je prosycen historií od té nejdávnější až po tu, která byla psána teprve včera. Dějiny na ostrovech výrazně ovlivnil Řád špitálníků, zvaný též řád svatého Jana. Přesídlili sem z ostrova Rhodos, kde si říkali rhodští rytíři a díky Maltě jsou dnes známí jako maltézští rytíři.

Rytířský duchovní řád vznikl v Jeruzalémě u špitálu svatého Jana Slitovníka už roku 1050, tedy dlouho před křížovými výpravami. Papežem byl potvrzen roku 1113, ale to ještě fungoval jako mnoho jiných mnišských řádů s tím, že se zaměřoval především na provoz špitálu (proto se jim říká špitálníci) a péči o křesťanské poutníky do Jeruzaléma. Teprve později se po vzoru templářů stali johanité rytířským řádem a vyrostli v jeden z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. 

Rytíři zaslíbení Bohu

Po dobytí Jeruzaléma v roce 1187 řád sídlil postupně v Qalaat al-Marqab (křižácký hrad Margat), v Akkonu (přístav, dnes na území Izraele), po zániku křesťanských států ve svaté zemi pak na Kypru (v roce 1291) a poté na ostrově Rhodu (roku 1309). Zde řád vytvořil suverénní stát v čele s velmistrem.

Příslušníci řádu pokračovali v lékařské péči o nemocné a ochraně křesťanských věřících před případným ohrožením od muslimů. K tomu účelu sloužila i mohutná flotila, která úspěšně odrážela pirátské nájezdy i invaze muslimů na Rhodos (v roce 1444 a 1480). Útok v roce 1522 však byl již nad síly řádu. Po půlročním obležení podlehli, rytířům byl však povolen čestný odchod z ostrova.

TIP: Mocní bankéři středověku: Templáři vybírali daně a provozovali bankomaty

Roku 1530 jim císař Svaté říše římské a španělský král Karel V. s papežem Klementem VIII. poskytl jako sídlo souostroví Malty. Císař i papež darem jistě více získali, než pozbyli. Určitě si nemohli přát lepší ochranu před muslimskou rozpínavostí a piráty ohrožujícími Středomoří než dobře organizovaný rytířský řád s válečnou flotilou. I zde na Maltě Johanité vybudovali suverénní stát, jenž zanikl roku 1798 po kapitulaci před Napoleonem Bonapartem, táhnoucím se svou armádou do Egypta.


Další články v sekci