Před 220 lety začala výstavba pevnosti Boyard: K čemu původně sloužila?

Slavná pevnost Boyard, známá především díky populární televizní show, má za sebou dlouhou minulost. První plány na její výstavbu vznikly již před 350 lety, stavět se ale začala až o mnoho let později. Smutným paradoxem je, že v době svého dokončení už byla vlastně zbytečná

22.05.2021 - Martin ReichmanPrvní plány na její stavbu vznikly již v polovině 17. století za vlády Ludvíka XIV. Společně s pevnostmi Enet a Île-d'Aix měla pevnost Boyard chránit francouzské pobřeží a zejména strategické město Rochefort před ataky anglického královského loďstva. 

Francie se v této oblasti střetávala se svým odvěkým anglickým protivníkem pravidelně nejméně od 12. století. Francouzská děla ale neměla dostatečný dostřel a útočící královské loďstvo tak mohlo bezpečně proplouvat až k ústí řeky Charente. „Slepé“ místo mezi ostrovy Aix a Oléron měla pokrýt nově vybudovaná pevnost.

Jak chytit Měsíc do zubů...

Plánování výstavby nové pevnosti se v roce 1692 ujal francouzský inženýr Descombs, vzhledem k vysokým nákladům byl ale projekt rychle zastaven. Traduje se, že přední vojenský stavitel Sébastien Vauban nápad na stavbu rozmlouval králi Ludvíku XIV. slovy: „Pane, bylo by snazší chytit do zubů Měsíc než usilovat o stavbu v takové lokalitě.“

Potřeba výstavby nové pevnosti se opět vynořila v roce 1757 v reakci na sedmiletou válku, během které Britové na několik týdnů dobyli ostrov Île-d'Aix. Přestože vznikly další plány na stavbu, pracovat se opět nezačalo. 

Rozhodující krok přišel až v roce 1800 za vlády Napoleona Bonaparteho, kdy se začala pevnost skutečně budovat. Pro dělníky tehdy vznikla nová vesnice a v Ile d'Oléron byl zřízen nový přístav, odkud byl na stavbu dopravován veškerý materiál. Ostrůvek byl pomocí kamenů rozšířen a vznikla na něm základní plošina o rozměrech 50 × 100 metrů. Po devíti letech došlo k dalšímu přerušení stavby, tentokrát kvůli obtížím se stavbou pískovcových základů. Znovu se pokračovalo až od roku 1837, za vlády Ludvíka Filipa, kdy došlo k opětovnému zesílení napětí mezi Francií a Anglií. Definitivně byla pevnost Boyard dokončena v roce 1857, kdy její posádku tvořilo 250 mužů. 

TIP: Hornické mraveniště: Ostrov Hašima je dnes japonská Pripjať

Poněkud úsměvným paradoxem je, že v té době již nebyla zapotřebí – dostřel děl totiž doznal značného zlepšení a úžinu tak již bylo možné bránit i bez nové pevnosti.

Po roce 1871 byla pevnost krátce využívána jako vojenské vězení a o čtyřicet let později ji francouzská armáda definitivně opustila. Další léta pevnost chátrala a postupně se rozpadala. V roce 1950 naštěstí získala status chráněné památky a dožila se tak až do dnešních dnů.


Další články v sekci