Převratná léčba: Injekce gelu s nanovlákny vrátila ochrnutým myším schopnost chůze

Nová léčba poraněné míchy nespoléhá na kmenové buňky, nýbrž na vytvoření vhodného prostředí pro regeneraci nervů s využitím nanovláken peptidů. U pokusných myší funguje skvěle...

14.11.2021 - Stanislav MihulkaPoranění míchy stále zůstává závažným úrazem, který má často devastující a bohužel trvalé následky. Jen v USA je takto postiženo téměř 300 tisíc lidí. Navzdory velkolepému pokroku v medicíně stále v řadě případů nejsme schopni poranění míchy uspokojivě léčit do té míry, aby došlo k obnovení ztracené pohyblivosti a dalších funkcí, o které úraz pacienta připraví.

V posledních letech se ale rýsují pozoruhodné technologie, které by mohly v dohledné době přinést pronikavé zlepšení současného stavu. Velmi slibný je zbrusu nový výzkum týmu americké Northwestern University, který v těchto dnech publikoval prestižní časopis Science.

Léčba peptidovými nanovlákny

Jak uvádí vedoucí týmu Samuel Stupp, jejich léčba by měla zabránit pacientům s poraněním míchy, aby kvůli němu ochrnuli. Moderní léčebné postupy při poranění míchy obvykle zahrnují kmenové buňky. Nová léčba Stuppova týmu naproti tomu spočívá v injekci speciálního gelu, který obsahuje nanovlákna tvořená bioaktivními peptidy. Vpíchnutí gelu do tkáně v místě poranění míchy vytvoří prostředí vhodné pro regeneraci nervů.

Regenerace poškozené míchy myši. Červeně jsou znázorněny nervy, které regenerují v místě poranění. (foto: Northwestern University, Samuel I. StuppCC BY-SA 4.0)

Badatelé svou léčbu otestovali u myší. Poranili jim míchu a počkali 24 hodin, aby nasimulovali situaci u lidských pacientů, u nichž často dochází k podobným prodlevám. Pak pokusným myším vpíchli zmíněný gel. Po čtyřech týdnech léčby se myším vrátila schopnost chůze. Chodily téměř stejně dobře, jako před poraněním. Neléčené myši zůstaly ochrnuté.

TIP: Úspěšná léčba: Lidské kmenové buňky pomohly paraplegickým potkanům chodit

Podle Samuela Stuppa je jejich léčba jedním z prvních příkladů nastupující generace „supramolekulárních“ léčiv – látek tvořených nikoliv jednou molekulou, ale seskupeními mnoha molekul. Léčba je bezpečná, použité látky se za pár týdnů vstřebají do těla. Vzhledem k výraznému úspěchu a podobnosti nervových systémů mezi savci bude pravděpodobně brzy následovat klinický test nové léčby s lidskými pacienty, snad již příští rok.


Další články v sekci