Proč mají vyšší lidé i vyšší inteligenci? Svou roli zřejmě hrají narušené geny

Studie ukazují, že vyšší lidé mají i vyšší inteligenci. Přestože nelze tyto výsledky absolutně zobecňovat, jistá spojitost mezi oběma hodnotami patrná je

03.05.2020 - Jaroslav PetrExistuje hodně přesvědčivých důkazů, že vyšší lidé tíhnou i k vyšší inteligenci měřené prostřednictvím testů IQ. Neznamená to, že jsou menší jedinci automaticky hloupější. Pokud ovšem změříme výšku postavy a inteligenční kvocient u dostatečného počtu osob, spojitost mezi oběma hodnotami se jasně ukáže navzdory početným výjimkám

Inteligence i tělesná výška jsou podmíněny dědičně: První z nich určují geny zhruba z 50 %, druhou až z 80 %. Obě jsou ovlivněny vysokým počtem genů, z nichž každý sám o sobě má na výsledek pouze malý vliv. Podprůměrný vzrůst dost možná vyplývá z poškození dědičné informace. Protože k tomu dochází náhodně, je celkem pravděpodobné, že má-li člověk narušené geny promlouvající do tělesné výšky, došly v jeho DNA úhony i geny pro inteligenci. Nelze zároveň vyloučit, že jisté geny určují jak vzrůst, tak funkce mozku. Jejich poškození by pak poznamenalo současně výšku postavy i IQ.

Zajímavé je, že v uplynulém století inteligenční kvocient lidstva neustále stoupal, a vykazoval tedy stejný trend jako tělesná výška. V posledních letech se však v ekonomicky vyspělých i v některých rozvojových zemích vzrůst IQ zastavil a jeho hodnoty pro populace začaly klesat. V části hospodářsky vyspělých států se zároveň zarazila tendence ke zvyšování postav. Prozatím však není jasné, zda oba „úpadky“ spojuje příčinný vztah.


Další články v sekci