Vrací se Slunce každý den na stejné místo na obloze?

Vrací se Slunce každý den na stejné místo na obloze? Odpověď na tuto otázku skrývá tzv. analema, tedy označení pro dráhu Slunce po obloze pro danou zeměpisnou šířku a délku

17.06.2023 - Michal ŠvandaPředstavme si jednoduchý pokus: Každý den vždy v pravé poledne vyfotografujeme pozici slunečního disku z pevně umístěného fotoaparátu a po roce všechny snímky složíme. Získáme tak tzv. analemu – křivku podobnou osmičce, jež znázorňuje měnící se polohu Slunce na nebi v pevný časový okamžik v průběhu roku.

Analema je důsledkem oběhu Země kolem centrální hvězdy po elipse a sklonu zemské rotační osy vůči této oběžné rovině. Druhý z efektů odpovídá za změnu výšky Slunce nad obzorem, tedy za „protaženost“ osmičky. V zimě se sluneční disk nachází nízko, v létě vysoko. Za „šířku“ osmičky pak může tzv. časová rovnice neboli rozdíl mezi pravým a středním slunečním časem, jež kombinuje dva efekty: jednak výstřednost trajektorie naší planety, kdy se Země v přísluní pohybuje na své dráze rychleji a poté se „nestíhá dotáčet“; a také sklon ekliptiky k rovníku, kdy se Slunce zdánlivě v průmětu do rovníku nepohybuje rovnoměrně. Důsledkem časové rovnice je i fakt, že se sluneční hodiny mohou s těmi náramkovými rozcházet až o 15 minut.

TIP: Marsovské analema: Cesta Slunce po obloze Rudé planety

Analema se objevuje i na dalších planetách Sluneční soustavy. Její tvar závisí na oběžných a rotačních parametrech jednotlivých planet. Analema na Marsu a Saturnu má tvar hrušky, na Jupiteru má tvar elipsy a na Zemi, Uranu a Neptunu tvar osmičky.

Pro Merkur a Venuši klasická analema neexistuje – je to kvůli spin-orbitální rezonanci Merkuru (každý den na Merkuru trvá přesně dva roky) a velmi dlouhému dni (v porovnání s délkou roku) na Venuši.


Další články v sekci