Ženy vycítí, zda jste single: Jaké další schopnosti má lidský čich?

Australští vědci došli k závěru, že se nezadaní muži liší od zadaných vrstevníků tělesným pachem a že ženy tento rozdíl odhalí čichem. Jakou roli hraje lidský tělesný pach ve vztazích mezi muži a ženami a co o nás může prozradit?

05.10.2023 - Jaroslav PetrMehmet MahmutRichard Stevenson z Macquarie University v australském Sydney získali pro svůj experiment devadesát mužů. Polovina neměla partnerku, druhá půlka žila v dlouhodobém vztahu se ženou. Každý dobrovolník dostal nové bavlněné tričko, v kterém si zacvičil tak, aby se zpotil. Propocená trička pak vědci nabídli k očichání osmdesátce heterosexuálních ženských dobrovolnic. Každá hodnotila pach šesti triček a k tomu i fotografii majitele trička.

Výsledky studie publikované ve vědeckém časopise Frontiers in Psychology dokazují, že lidé vysílají svým tělesným pachem do okolí celkem jasné signály. Ženy hodnotily tělesný pach single mužů jako silnější a tváře těchto mužů jim připadaly mužnější. Rozdíl v mužnosti tváře ale uváděly pouze ženy, které měly trvalý vztah s mužským partnerem. Autoři studie se domnívají, že nezadaní muži na sebe silným tělesným pachem upozorňují.

„Z evolučního hlediska může být pro ženy výhodné podle pachu určit, který muž se jeví jako potenciální partner. Zároveň tak mají větší šanci vyhnout se zadaným mužům. Pokud mají zadaní muži děti, pak se o ně musejí starat. Nové partnerce a jejím dětem už by mohli poskytovat jen výrazně slabší podporu,“ vysvětlují ve studii Mahmut a Stevenson. Silnější tělesný pach ale nezvyšuje šance mužů na získání partnerky, protože ženy nehodnotily odér single mužů jako přitažlivější.

Co formuje pach

Tělesný pach bývá individuální. Názorně nás o tom přesvědčí komáři, kteří si vybírají oběti právě podle jejich tělesného pachu. Někoho tito krvežízniví trapiči pronásledují ve velkém, protože je jeho tělesný pach láká. Jiní lidé mají štěstí, že nevydávají pro komáry atraktivní pach – ti pak masovými ataky bodavého hmyzu netrpí.

Většinu látek tvořících tělesný pach neprodukuje lidské tělo. Významnou roli tu sehrávají mikrobi, kteří žijí na naší kůži a rozkládají látky vylučované s potem. Vznikají tak například molekuly odvozené od hormonu androstenu a některé mastné kyseliny. Dokud není pot zpracován kožními bakteriemi, nepáchne. Kožní mikrobi produkují i látky, které lidským nosům páchnou opravdu nevšední silou. Prim mezi nimi hrají molekuly ze skupiny thioalkoholů. Ty ucítíme i v koncentraci 0,000 000 000 001 gramu na litr. Bezkonkurenčně nejsilněji nám z thioalkoholů vyráběných lidskými kožními bakteriemi páchne molekula 3-metyl-3-sulfanylhexan-1-olu, zkráceně označovaná jako 3M3SH.

Na tělesný pach jednotlivých lidí tak má velký vliv druhová skladba bakterií žijících na kůži. Promítá se do něj ale i dlouhá řada dalších vlivů – jedním z nich je zdravotní stav. Nejznámější příklad tělesného odéru spojeného s určitou nemocí nabízí acetonový tělesný pach pacientů s cukrovkou. Významně působí na skladbu tělesného pachu i dědičné vlohy, především geny určující základní vlastnosti imunitního systému. V řadě experimentů se ukázalo, že při výběru partnerů dáváme přednost tělesným pachům lidí, kteří se od nás variantami těchto genů liší. Díky tomu si vybíráme partnery, s nimiž nás nepojí těsnější příbuzenská pouta.

Jste to, co jíte?

Do spektra látek vytvářejících tělesný odér konkrétního člověka se promítá také jeho jídelníček. Nápadné to bývá při konzumaci silně aromatických potravin, jako je česnek. Tělesný pach se ale mění i při vyšší konzumaci červeného masa. Výsledky experimentů se ale rozcházejí. Některé dokázaly, že jedlíci červeného masa voní příjemněji, jiné naopak skončily konstatováním, že konzumace červeného masa vyvolává odpudivější tělesný pach.

Skladba látek vytvářející celkový pachový obraz člověka není stabilní a časem se mění. U žen doznává významné proměny například v závislosti na fázích menstruačního cyklu. Z experimentů vyplývá, že muži hodnotí jako atraktivnější tělesný pach žen, které se nacházejí ve fázi cyklu příhodné pro početí. Také v tělesném pachu mužů se odráží hormonální stav jejich organismu, například hladiny hormonů kortizolu a testosteronu. Ženy preferují podle tělesného pachu muže, kteří mají testosteronu více. Tělesný pach mužů s vysokými hladinami testosteronu hodnotí jako nejatraktivnější ty ženy, jež mají v daném období vysokou pravděpodobnost úspěšného početí.

Nezadaní muži mívají hladiny testosteronu v těle vyšší, což je pohání k vyšší soutěživosti, k vyšší aktivitě a také k agresivitě. To vše by jim mělo pomoct k tomu, aby získali vhodnou partnerku. Naopak muži, kteří jsou ženatí nebo žijí v dlouhodobém vztahu s ženou, mívají testosteronu méně. Nižší hladiny hormonu jim napomáhají k upevnění citových vazeb, a tím i k udržení svazku s partnerkou. Rozdílné hladiny testosteronu v těle by tak mohly vysvětlovat odlišný pach zadaných a single mužů.

TIP: Podceňovaný smysl: Lidský nos dokáže rozlišit miliony pachů

Jako jednu z možných příčin silnějšího tělesného pachu single mužů uvádějí Mahmut a Stevenson horší úroveň osobní hygieny. Pokud ale představuje tělesný pach významný signál o nezadanosti, pak můžeme horší hygienu nezadaných mužů vykládat i jako podvědomé posilování signálu určeného ženám. Ještě v napoleonských dobách tato tělesná vizitka mužnosti zjevně fungovala. Dnes ji ale vnímáme úplně jinak a páchnoucí single muž atraktivní není.

Opravdu máme tak špatný čich?

Člověk dokáže čichem odhalit celou řadu skutečností. Matka rozpozná čichem košilku svého dítěte od košilek cizích dětí. Záhy poté, co si potřeseme rukou s někým cizím, hledáme podvědomě příležitost přičichnout si k dlani. Čichem jsme totiž s to rozeznat, zda je nám daný člověk blízce příbuzný, či nikoli. Vystresované ženy se uklidní, pokud mají možnost přivonět si k tričku svého partnera. Naopak, pokud ucítí vůni cizího muže, jejich stres ještě zesílí.


Další články v sekci