Delta Okavanga se jednou za rok mění v největší oázu divoké zvěře na světě

Sezónní záplavy řeky Okavango každoročně přináší vyprahlé zemi na severozápadě Botswany životodárnou tekutinu. Když se do tohoto úžasného ekosystému člověk vydá v období dešťů, má možnost spatřit africkou přírodu ze zcela jiné perspektivy, než se obvykle nabízí

15.12.2017 - Petr SlavíkDelta řeky Okavango je jedním z nejunikátnějších světových ekosystémů. Zatímco většina delt světových řek vylévá svůj drahocenný obsah do moří a oceánů, Okavango tyto přírodní zvyklosti nerespektuje. Svou vodu každoročně odvádí doprostřed vyprahlé savany a vytváří tak největší vnitrozemskou deltu světa. Rozkládá se na ploše 15 000 km2 na severozápadě Botswany a v jinak vyschlé oblasti pouště Kalahari poskytuje stálou nebo občasnou obživu 400 druhům ptáků, zhruba 70 druhům ryb a asi 200 000 kusům velkých savců.

Koloběh vodních mas

Na prostoru zhruba 250 na 150 kilometrů probíhá pravidelný cyklus stoupání a klesání vodní hladiny, který byl plně objasněn až ve 20. století. Řeka Okavango je napájena srážkami, které v lednu a únoru spadnou v Angolské vysočině, zhruba 1 200 kilometrů daleko od delty. Sjednocené bystřiny a sezónní říčky protékají Angolou pod jménem Kubango, na hranicích s Namibií přebírají jméno Kavango a do Botswany konečně vtékají jako Okavango.

TIP: Hyeny a lidské předsudky aneb Královny matky a jejich klan

Vodním korytem putují srážky až do delty, kde během následujících čtyř měsíců (březen–červen) pomalu začínají plnit tuto oblast, v níž rozdíl mezi nejvyššími a nejnižšími body nepřesahuje dva metry.

Každý rok je do delty přinášeno asi 11 kubických kilometrů vody, z níž 60 % absorbují rostliny, 36 % se vypaří, 2 % prosáknou do podzemních zásobníků. Zbylá 2 % vtečou do jezera Ngami. Záplavy vrcholí mezi červnem a srpnem, kdy se delta rozleje do plochy trojnásobně přesahující její obvyklou velikost. Rostoucí zelení jsou pak přitahována početná stáda zvířat a proměňují oblast v jedno z míst s největší koncentrací divoké zvěře na světě.

Labyrint vodních cest

Satelitní snímky i letecké záběry ukazují, že delta je spletitou sítí kanálů, slepých ramen a přítoků. Tento labyrint nezpůsobuje zvěři žádné orientační problémy a také místní stopaři v něm dokážou najít cestu. Vzhledem k tomu, že bludiště se každým rokem s nastupujícími povodněmi mění, je to opravdu obdivuhodný výkon. Mapy v zásadě ztrácí smysl, protože změny probíhají příliš rychle. Pohyb uvnitř obrovské delty je tak nejen náročný, ale i nebezpečný.

Okavango je klenotem Afriky, o němž toho již bylo napsáno a natočenou spoustu. Fotograf Petr Slavík chtěl tento nádherný kout světa vidět trochu jinak, než bývá obvyklé. Vypravil se proto do delty v období dešťů a měl tak možnost pozorovat zrod nového života v čase bohatém na potravu pro všechny její obyvatele.


Další články v sekci