Pět tisíc let zábavy: Archeologové objevili v Keni starověkou hernu

Lidé si hrají od úsvitu dějin – a nově to potvrzují i archeologické nálezy z Keni. Vědci tam objevili důlky vyhloubené do skal, jež kdysi patrně sloužily coby primitivní herní desky.

20.04.2024 - Barbora JelínkováHry typu mankala, které spočívají v přemisťování žetonů či korálků mezi důlky, jsou od starověku populární zejména v Africe, na Blízkém východě a v jižní Asii. Archeoložka Veronica Waweruová z Yaleovy univerzity prováděla loni v létě terénní výzkum na severu Keni a jeden z místních odborníků ji zavedl do přírodní rezervace Lewa. Víceméně náhodou tam pak narazila na řady mělkých jamek vytesaných do skalní římsy. „Bylo jich plné údolí. Vzhledem k erozi, která se stihla projevit, se zřejmě používaly velmi dávno,“ uvedla Waweruová s tím, že zatímco některé důlky se vlivem povětrnostních podmínek zmenšily, jiné zůstaly dostatečně hluboké, aby se do nich pohodlně vešla hrst kamenů.

Archeoložka se domnívá, že jamky vznikaly v různých obdobích a vytvářeli je patrně pastevci, kteří si chtěli ukrátit dlouhou chvíli při hlídání stád. „Přesné datování důlků je náročné, protože skála, v níž se nacházejí, existuje už asi čtyři sta milionů let,“ dodává vědkyně. Lokalita se starobylou „hernou“ leží východně od Velké příkopové propadliny, kam pravidelně přitéká voda z okolních pahorkatin – což mohlo přitahovat pastevecké kmeny, a to zřejmě již před pěti tisíci let. Podrobnosti o jejich identitě snad poskytne analýza DNA pocházející z nedalekého pohřebiště, kde se dochovalo devatenáct kamenných mohyl. 


Další články v sekci