Problém s pesticidy: Mohou vyvolávat trvalé poruchy ve vývoji mozku čmeláků

07.03.2020 - Stanislav MihulkaVe světě rychle ubývá čmeláků. Náležejí přitom k významným opylovačům a jejich vymizení by mohlo být nepříznivý dopad na ekosystémy. Viníkem jsou přinejmenším zčásti lidé se svými aktivitami, včetně rozsáhlého postřikování zemědělských kultur chemickými látkami, jako jsou pesticidy.

Britští vědci nedávno uspořádali experiment, v němž dodávali koloniím čmeláků umělý nektar, který byl záměrně kontaminovaný pesticidem. Tímto nektarem pak čmeláci krmili své potomstvo. Když se z takto krmených larev vylíhli čmeláci, vědci je po 3 a pak ještě znovu po 12 dnech podrobili celé řadě testů, zaměřených na jejich schopnost učení a fungování nervové soustavy.

TIP: Zpomalovače hoření a pesticidy jsou hlavními viníky snižování IQ v USA

Nakonec badatelé proskenovali mozky čmeláků pomocí technologie výpočetní mikrotomografie (micro-CT), která se používá na pořizování snímků malých zvířat, ale také biomedicínských vzorků, potravin nebo třeba mikrofosilií. Ukázalo se, že v mozcích čmeláků, kteří byli krmeni pesticidem, vznikají vývojové poruchy, především v oblasti, která ovládá schopnost učení. Co je ještě horší, po vynechání pesticidů ve stravě se vývoj mozku čmeláků nezlepšil. Poškození je tedy zřejmě trvalé.


Další články v sekci